Miljøvurderingsrapport for Fredensgård

Projekt Fredensgård omhandler bebyggelse ved Torvecentret i Silkeborg. Der er tidligere vedtaget lokalplan, lavet miljørapport for plan og projekt og givet VVM-tilladelse til projektet.

Nu ønsker bygherre A. Enggaard A/S at udføre en del af projektet på en anderledes måde. Derfor har bygherre søgt om udarbejdelse af en ny miljøkonsekvensrapport (VVM) for de projekt-dele, som er ændret.