Høgdalvej 1, Them

Posted Posted in Artikler

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive eksisterende bebyggelsepå Høgdalvej 1, 8653 Them. Silkeborg Kommune har i marts 2023 udført en kortlægning og registrering af bevaringsværdier ved hjælp af SAVE-metoden på ejendommen. Bebyggelsen på ejendommen er ikke tidligere blevet SAVE-registreret. Silkeborg Kommune vurderer på baggrund af besigtigelsen, at beboelsesbygningen fra 1747 […]

Lysbro stationsbygning er i forfald

Posted Posted in Artikler

Ved Plan- og Vejudvalgets møde i september 2021 fik ejeren af Lysbro stationsbygning (tidligere Perronteateret) afslag på en anmodning om nedrivning af stationsbygningen. Vi ser nu at stationsbygningen er i forfald, idet der ikke har været fortaget renovering i årevis og især tagbeklædningen er udsat med fare for vandindtrængning. Vi har henvendt os til kommunens […]

Min by er i planlagt forfald

Posted Posted in Artikler

Peter Sig Kristensen, byrådsmedlem i Silkeborg kommune, har indsendt et debatindlæg i Byrummonitor (Politikens medie for byudvikling).Emnet for debatindlægget er en tendens, som vi ser på det sidste, hvor bygherrer bevist lader en bygning forfalde i håb om at få nedrivningstilladelse.Et emne som Bevaringsforeningen er meget fokuseret på. Læs debatindlægget herunder.

Miljøvurdering af Fredensgård

Posted Posted in Uncategorized

Billedet viser nyere bebyggelse i centrum af Flensborg. I forbindelse med at A. Enggaard har fået dispensation til at nedrive det gamle torvecenter (mod Christian 8.s Vej og Kirkepladsen), blev der udfærdiget en ny miljøvurdering (se nyheder d. 28. november her på siden). Bevaringsforeningen har indsendt høringssvar til den ny miljøvurdering. Se høringssvaret herunder. Silkeborg […]

Rytterskolen i Linå skal nedrives

Posted Posted in Artikler

Så hurtigt gik det under byrådsmødet d. 26. september når man skal vedtage at en historisk bygning fra 1725 skal nedrives. Vi er som forening ikke blevet spurgt om, eller har været inddraget i hele sagsforløbet omkring Rytterskolen og dens skæbne. En lokal initiativgruppe fra Linå har forsøgt at finde kapital til drift og vedligeholdelse […]

Miljøvurderingsrapport for Fredensgård

Posted Posted in Artikler

Projekt Fredensgård omhandler bebyggelse ved Torvecentret i Silkeborg. Der er tidligere vedtaget lokalplan, lavet miljørapport for plan og projekt og givet VVM-tilladelse til projektet.

Nu ønsker bygherre A. Enggaard A/S at udføre en del af projektet på en anderledes måde. Derfor har bygherre søgt om udarbejdelse af en ny miljøkonsekvensrapport (VVM) for de projekt-dele, som er ændret.

Ny ansøgning om nedrivning

Posted Posted in Artikler

Opdateret d. 13. december 2022 Sagen var på Plan- og Vejudvalgets møde d. 6. december hvor et flertal i udvalget besluttede, at nedlægge forbud mod nedrivning, efter planlovens §14 af Vestergade 81B, mens der gives nedrivningstilladelse til Vestergade 81C. Martin Jacobsen (C) Stemte for nedrivning af 81C.Lars Hansen (SF) Stemte for nedrivning af 81C.Peter Sig […]

Bevaringspris 2022 gik til….

Posted Posted in Artikler

Silkeborg Forsyning der har formået at bevare og renoverer Gudenå Vandværk således at værket i dag fremstår som det gjorde i 1905. Prisen, som bestod af et diplom og et indgraveret skilt til montering på bygningen, blev overrakt til byrådsmedlem og formand for bestyrelsen i Silkeborg Forsyning Søren Kristensen. Værkets nye bygning fra 2014 blev […]