Grønbæk hospital

Posted Posted in Uncategorized

Bevaringsforeningen fejrer Arkitekturens dag 2021 med et arrangement på Grønbæk Hospital hvor alle er velkommen til at opleve og høre historien om Fischers hospital i Grønbæk. Arrangementet afholdes søndag d. 3. oktober 2021 kl. 14 ved hospitalet (Erik Glippings Vej 1, Grønbæk). På grund af begrænset plads ønsker vi tilmelding på mail: info@bevarsilkeborg.dk Husets nuværende […]

Lysbro stationsbygning

Posted Posted in Artikler

Ejeren af Lysbro station, bygningen hvor amatørscenen Perronteatret har holdt til siden 1975, har søgt kommunen om tilladelse til nedrivning af stationsbygningen. Hvad årsagen til at der søges nedrivning ved vi ikke, men vi ved at Lysbro stationsbygning fra 1923 fortæller en historien om Silkeborgs udvikling fra begyndelse af forrige århundrede og til engang i […]

Sølystvej 41 (Egely)

Posted Posted in Artikler

Sidste nyt. Ejeren her trukket sin ansøgning om nedrivning tilbage. Ejeren af Sølystvej 41 har ansøgt Silkeborg kommune om tilladelse til at nedrive huset. Huset har en bevaringsværdi på 3 og er derfor erklæret bevaringsværdig iht. kommuneplanen. Silkeborg kommune har derfor sendt sagen i offentlig høring. Se herunder. Herunder er Bevaringsforeningens udkast til et høringssvar: […]

Landsbypuljen

Posted Posted in Artikler

Se denne video og bliv klog på hvad landebypuljen er, og hvordan den kan give ejere af bevaringsværdige huse i f.eks. Sinding, Bryrup mm. en økonomisk håndsrækning.

Christian 8.s Vej 24 nedrives

Posted Posted in Artikler

Silkeborg er ved at miste en af sine smukke karré byggerier. Christian 8.s vej blev bebygget i perioden 1900-1930. Byggeriet som danner en smuk facade mod Christian 8.s Vej. I slutningen af 60erne besluttede byrådet at sanere vestsiden af Christian 8.s Vej. Det hed sig at bygningerne var i dårlig stand, hvilket de ikke var, […]

Smedebakken 8

Posted Posted in Uncategorized

Jamen huset har jo en høj bevaringsværdi, og fortæller Papirfabrikkens historie. Vi taler om funktionærboligen på Smedebakken 8, opført 1936. Silkeborg kommunen har nu tilladt en meget stor tilbygning med lejligheder som vil ændre husets udtryk fuldstændigt. Tilbygningen bliver dog udført i den oprindelig byggestil, for det siger lokalplanen for Papirfabrikken at man skal. Men […]

Det ældste hus i Silkeborg kommune

Posted Posted in Uncategorized

Sidste nytSilkeborg byråd vedtog under byrådsmødet d. 31. maj 2021 at der kan gives nedrivningstilladelse til Sinding Hovvej 31.Se videoklip fra byrådsmødet herunder Silkeborg kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive alle bygninger på ejendommen Sinding Hovvej 31, Sinding, 8600 Silkeborg. Silkeborg kommune har udsendt en høring, der giver mulighed for at […]

Mollerup Gadekær

Posted Posted in Artikler

Kommunen har igangsat udarbejdelse af en ny lokalplan for Mollerup, hvilket betyder at der må opføres 33 boliger midt i Mollerup hvor der før lå avlsbygninger. Vi har i foreningen ikke noget imod et sådant projekt og håber det bedste for Mollerup, men vi vil se kritisk på den arkitektur der anvendes til byggeriet. Mollerup […]

Nedrivning på Frederiksberggade

Posted Posted in Artikler

Den 1. januar trådte kommuneplan 2020-2032 for Silkeborg kommune i kraft. Kommuneplanen indeholder blandt andet retningslinjer for bevaringsværdige bykvarterer. Frederiksberggade er et af de områder der er gældende for retningslinjer i kommuneplanen for bevaringsværdige bykvarterer.Se grøn cirkel. Retningslinjen i kommuneplanen siger følgende om bevaringsværdige bykvarterer:“Inden for de udpegede bykvarterer skal bygninger, anlæg og strukturer, der […]