Hvad skal vi anvende vores byfornyelsesmidler til.

Posted Posted in Artikler

Plan- og Vejudvalget skal beslutte hvilke aktuelle ansøgninger om støtte til bygningsfornyelseefter byfornyelsesloven (nedrivning, istandsættelse), der skal imødekommes inden for denaktuelle økonomiske brutto ramme på 1,0 mio. kr., som udvalget har afsat til formålet. Rammen til landsbyfornyelse kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land. Rammen kan anvendes til […]

Byrådskandidat – spørgeundersøgelse

Posted Posted in Artikler

Hvor godt kender du kandidaterne til dit byråd? Lokalpolitikere elsker deres by, de vil gerne gøre en positiv forskel, eller var de slet ikke gået ind i politik. Med andre ord har byrådskandidater noget på hjertet, men hvad er deres holdning egentlig til bygnings- og landskabskulturen i vores kommune. Vi fik udfærdiget et antal spørgsmål […]

Præstegårde i Silkeborg kommune

Posted Posted in Uncategorized

Silkeborg kommune er opdelt i 34 sogne, sogne der hver har en kirke. Man må også formode at der til hver kirke i kommunen har været en tilhørende præstegård. Vi har i Bevaringsforeningen lavet en, ikke videnskabelig men alligevel tæt på det korrekte, optælling af præstegårde i kommunen. Præstegårde der har 100 år eller mere […]

En god dag på Grønbæk hospital

Posted Posted in Artikler

Vi var i mandags d. 3. oktober samlet til et arrangement på Grønbæk hospital dels på grund af Arkitekturens dag, og dels til overrækkelse af bevaringsprisen 2021 til Grønbæk hospital og dets ny ejer Bent Frits Nielsen. Der var mødt ca. 40 deltagere til arrangementet, og det var nok også det maksimale som de små […]

Grønbæk hospital

Posted Posted in Uncategorized

Bevaringsforeningen fejrer Arkitekturens dag 2021 med et arrangement på Grønbæk Hospital hvor alle er velkommen til at opleve og høre historien om Fischers hospital i Grønbæk. Arrangementet afholdes søndag d. 3. oktober 2021 kl. 14 ved hospitalet (Erik Glippings Vej 1, Grønbæk). På grund af begrænset plads ønsker vi tilmelding på mail: info@bevarsilkeborg.dk Husets nuværende […]

Lysbro stationsbygning

Posted Posted in Artikler

Ejeren af Lysbro station, bygningen hvor amatørscenen Perronteatret har holdt til siden 1975, har søgt kommunen om tilladelse til nedrivning af stationsbygningen. Hvad årsagen til at der søges nedrivning ved vi ikke, men vi ved at Lysbro stationsbygning fra 1923 fortæller en historien om Silkeborgs udvikling fra begyndelse af forrige århundrede og til engang i […]

Sølystvej 41 (Egely)

Posted Posted in Artikler

Sidste nyt. Ejeren her trukket sin ansøgning om nedrivning tilbage. Ejeren af Sølystvej 41 har ansøgt Silkeborg kommune om tilladelse til at nedrive huset. Huset har en bevaringsværdi på 3 og er derfor erklæret bevaringsværdig iht. kommuneplanen. Silkeborg kommune har derfor sendt sagen i offentlig høring. Se herunder. Herunder er Bevaringsforeningens udkast til et høringssvar: […]

Landsbypuljen

Posted Posted in Artikler

Se denne video og bliv klog på hvad landebypuljen er, og hvordan den kan give ejere af bevaringsværdige huse i f.eks. Sinding, Bryrup mm. en økonomisk håndsrækning.

Christian 8.s Vej 24 nedrives

Posted Posted in Artikler

Silkeborg er ved at miste en af sine smukke karré byggerier. Christian 8.s vej blev bebygget i perioden 1900-1930. Byggeriet som danner en smuk facade mod Christian 8.s Vej. I slutningen af 60erne besluttede byrådet at sanere vestsiden af Christian 8.s Vej. Det hed sig at bygningerne var i dårlig stand, hvilket de ikke var, […]