Bestyrelse

Formand

Ejgil Prinds

Klüwersgade 28, 8600 Silkeborg

Tlf. 21693555

prinds@mail.dk

Sekretær

Vagn Brostrup Jensen

Teglværksvej 16 8883 Gjern

Tlf. 30255758

jensenhilmer@mail.dk

Kasserer

 

Jytte Thorndahl 

Johannes Jensensvej 19, Toustrup 8641 Sorring

Tlf. 51363429

jt@energimuseet.dk

Næstformand

 

Søren Vestergaard

Personer og funktioner knyttet til bestyrelsen

Kulturhistorisk konsulent

Ingelise Nielsen
Blommevej 20 8600 Silkeborg
Tlf. 26 82 68 59
injen@dukamail.dk