Generalforsamling

2023

Generalforsamlingen blev afholdt i Medborgerhuset på Bindslevs plads d. 11. maj 2023.

Referat kort.
Ingelise Nielsen valgt som dirigent.
Beretning og regnskab godkendt.
Kontingent vedtaget uændret.
Vagn Brostrup Jensen og Ejgil Prinds blev genvalgt.
Søren Westergård blev valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen.
Ingelise Nielsen trådte ud af bestyrelsen.

2022

Generalforsamlingen blev afholdt i Lunden på Vestergade, Silkeborg d. 17. maj 2022.

Referat kort.
Ingelise Nielsen valgt som dirigent.
Beretning og regnskab godkendt.
Kontingent vedtaget uændret.
Ingelise Nielsen og Jytte Thorndal blev genvalgt.

2021

Generalforsamlingen blev afholdt i Arbejderboligen på Christian 8.s Vej, Silkeborg d. 7. september 2021.

Referat kort.
Ingelise Nielsen valgt som dirigent.
Beretning og regnskab godkendt.
Kontingent vedtaget uændret.
Vagn Brostrup Jensen og Ejgil Prinds blev genvalgt.

2019

Bevaringsforeningen for Silkeborg kommune afholdt dette års generalforsamling på Oustruplund ved Kjellerup.

Historien om Oustruplund, eller rettere Bøgildgård som den hed frem til 1983, starter i 1830 hvor Peter Poulsen Schmidt anlagde en skole hvor man ville fjerne de mest udsatte drengebørn fra deres uheldige omgivelser, og på Bøgildgård danne dem til gode landarbejdere.

Opdragelsesanstalten for drenge bestod faktisk indtil 1980, hvor Bøgildgård blev center for vietnamesiske flygtninge. I 1983 blev Bøgildgård til Oustruplund og var amtsinstitution for børn & unge, indtil i år, hvor stedet blev højskole.

Efter en rundvisning på Oustruplund af forstander for Oasehøjskolen Erik Balle, fortalte Erling Prang, som gennem mange år har været medarbejder og leder på Bøgildgård, om stedets historie og om sin tid på Bøgildgård.

Under generalforsamlingen blev Else Marie Lindblom og Jytte Thorndahl genvalgt til bestyrelsen, Ingelise Nielsen blev indvalgt i bestyrelsen og Vagn Bostrup og Ejgil Prinds fortsætter i bestyrelsen.

Find årsberetning for 2018 her

2018

Generalforsamling 2018 blev afholdt d. 20. marts på egnsarkivet for tidl. Them Kommune, Østervang 1 i Bryrup.

En stor tak til egnsarkivet for tidligere Them kommune som gav os mulighed for at afholde generalforsamlingen i arkivets lokaler i Bryrup. Efter generalforsamlingen fortalte egnsarkivet om deres arbejde med at bevare den lokale historie for eftertiden, og ved gennemgang af det tidligere Them i historier og billeder.

Find årsberetning for 2017 her

Referat fra generalforsamling 2018

Øvrige årsberetninger