Birkedommerboligen

Birkedommerboligen i dag

Birkedommerboligen som den tog sig ud i 1892. 4 år efter dens opførelse.

Birkedommerboligen på Christian 8.s Vej

Birch og Co. har sammen med Årstiderne arkitekter søgt kommunen om at opføre et 10 etagers kompleks til 50 nye lejligheder på blandt andet birkedommerboligens grund.

Det betyder at en af Silkeborgs mest markante bygninger forsvinder, samt at ting- og arresthuset og Trianglen på hjørnet af Drewsensvej og Chr. 8. vej bliver dækket af deres ny 10 etagers nabo. Kommunen har nikket ja til projektet.

Birkedommerboligen

Boligen på hjørnet af Chr. 8. Vej og Rosenørns Allé blev bygget til birkedommer Theodor Adler Lund i 1888. Adler Lund var Silkeborgs anden birkedommer og efterfulgte Georg Vilhelm Louis Drechsel. Adler Lund virkede fra 1886 til 1889 i dobbeltembedet som birkedommer og formand for kommunalbestyrelsen.

I boligen boede også P. C. Stemann Rosenørn, som var Silkeborgs tredje Birkedommer . Rosenørns embedsperiode var fra 1889 til 1904. Både Adler Lund og Rosenørn har fået gader i Silkeborg opkaldt efter sig.

Birkedommerboligen har en SAVE værdi på 4, som i følge kulturstyrelsen betyder at bygningen i kraft af sin arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.

Huset har i tidens løb haft mange funktioner og indtil fornylig som motorkontor og advokatkontor.

Kvarteret omkring Birkedommerboligen

Kvartererne omkring Birkedommerboligen er alle opstået omkring eller kort efter forrige århundredeskifte. Mod nord har vi ting- og arresthuset fra 1921, og bagved igen ligger Åhavevaj villaer som er opført i perioden 1900 til 1910.

Mod vest rejser den indre byes bebyggelsen sig med Trianlen fra 1898 på hjørnet af Chr. 8. vej og Drewsensvej, og Maximilian Papes ikoniske Sørderport fra 1939.

Jernbanen er Birkedommerboligens grænse mod syd, og syd for jernbanen åbner sig “Sydbyer” som har udviklet sig til et særdeles attraktivt boligkvarter. Igen et kvarter der er opstået omkring århundredeskiftet og som er domineret af bygninger fra den tid.

En lidt nyere bygning ligger vest for Birkedommerboligen. Det er vandrehjemmet som blev påbegyndt i 1938. Fra vandrehjemmet ser man Birkedommerboligen tydeligt, og opføres der et 10 etagers højhus ses det planlagte byggeri “meget” tydeligt.

Vi i Bevaringsforeningen har svært ved at forstå at der netop på dette historiske sted skal opføres boliger i en højde af 10 etager. Det er særdeles malplaceret, og vil dominere en af Silkeborgs kulturhistoriske perler.

Bygningen vil på sigt være ødelæggende for sydbyens (og midtbyens) særpræg som attraktiv boligområde. Grunden til at midtbyen og Sydbyen er attraktiv som boligområde er at et sådant byggeri ikke findes.

Sagens forløb

Februar 2019
Bevaringsforeningen fik i februar 2019 denne artikel i Midtjyllands Avis. Formålet var at fortælle historien om bygningen.

Find den her.

November 2019
Der bliver fremstillet en video der viser hvorledes området kan anvendes.

Se videoen her.

December 2019
Bevaringsforeningen indsender, på opfordringen af kommunen, en idéer og forslag til områdets anvendelse.

Find idé og forslag her.

Trianglen på hjørnet af Drewsensvej og Chr. 8. vej. Opført i 1898 og nærmeste nabo mod vest.

Silkeborg ting- og arresthus blev opført i 1921. Er nærmeste nabo til Birkedommerboligen

Det planlagte nye byggeri set fra Drewsensvej.

Det planlagte nye byggeri set fra Christian 8.s Vej mod syd