Frederiksberggade 10

Plan- og Vejudvalget skal på mandag tage stilling til hvad der skal ske med Frederiksberggade 10. Det var huset hvor Asger Jorn lærde at beherske keramikken i hans kunst. Udvalget skal tage stilling til om huset må nedrives, og om en bygherre må opføre den bygningen som vist på billedet.

Men hvis det lille hus på Frederiksberggade 10 får lov at overleve, er det desværre kun på lånt tid. Nordskovvejen kræver en ekstra svingbane, så derfor arbejder kommunen på en helhedsorienteret plan for hele vestsiden af Frederiksberggade. Ifølge planen skal mindst 5 huse fra 1870-1890 nedrives, og nye høje bygninger skal opføres. I Silkeborg er normalen at dispensere for 2-3 etager mere end de 4 der er tilladt Iht. kommuneplanen.

Ifølge kommuneplanen er Frederiksberggade udpeget som bevaringsværdigt bykvarter, og i kommuneplanrammen står, citat ” Ny bebyggelse skal placeres og indrettes under SÆRLIG hensyntagen til eksisterende bebyggelse.”, og, citat ” Inden for de udpegede bykvarterer og landsbyer skal enkeltelementer, der har betydning for bevaringsværdien, så vidt muligt bevares.”. Desværre kommer en bygherre og en ekstra svingbane i vejen for de smukke intentioner.

Se indstillingen til mandagens udvalgsmøde her

Sidste nyt

Nedrivning er sat i bero idet der arbejdes på en lokalplan for hele karréen.

Silkeborg kommune giver desværre nedrivningstilladelse til ejer.
Tilladelse til nedrivning blev givet rent administrativt (af sagsbehandlere i Plan- og Miljøudvalget, og ikke af politiker).

Pottemagerens værksted

Asger Jorn med sin barnevogn fyldt med keramik foran Frederiksberggade 10
Frederiksberggade 10 i dag

På Frederiksberggade nr. 10 var en pottemager der hed Niels Chr. Nielsen. Han var pottemager som sin far der havde værksted på stedet siden 1893.
Niels Nielsen (1879-1973) var som pottemager rundet af Sorringtraditionen, og fik i begyndelsen af 1930erne kontakt til en ung spirende kunstner der fik sit første og positive møde med lerets muligheder og det lokale pottemagermiljø. Den unge kunstner var Asger Jorn, og Niels Nielsen fra Frederiksberggade 10 var hans læremester ud i keramik de første mange år.
Nu skal huset rives ned. Der skal bygges nyt og stort.
Huset er måske lille og uanseeligt, og har derfor ikke vores beslutningstageres opmærksomhed, men til gengæld er huset fyldt med meget historie som Silkeborg burde bevare for eftertiden.

På billedet ses Asger Jorn foran Frederiksberggade 10 med hans karakteristiske barnevogn fyldt med keramik.

I forbindelse med at der blev søgt nedrivningstilladelse har Bevaringsforeningen indsendt et høringssvar.

Se indsigelse her

Hvad nu

Ejer af Frederiksberggade 10 vil højst sansynligt nedrive huset og opføre nyt. Vi ved ikke hvad der bliver opført af nyt bebyggelse, men ser man på fortilfælde som samme ejer har opført tidligere er der tale om en helt anden arkitektur.

I 2017 fik samme ejer som Frederiksberggade 10 nedrivningstilladelse til et hus på adressen Toldbodgade 14. Et hus opført i 1896, altså fra dengang Silkeborg kun var en Handelsplads.

Der blev efterfølgende opført et hus på 3½ etager. Et hus der med sin tvivlsomme arkitektur bestemt ikke er opført af matrialer og i en byggestil der tilnærmelsesvis ligner det typiske for gaden.

Spørgsmålet er så, er det den arkitektur vi kan forvente på Frederiksberggade?

Toldbodgade 14 som det så ud før nedrivning i 2017
Nyt byggeri på Toldbodgade 14. Bedøm selv om byggeriet er indpasset til den oprindelige byggestil på Toldbodgade.

I henhold til kommuneplanen for området må der bygges i op til 4 etager. Dog står der også at “Ny bebyggelse skal placeres og indrettes under særlig hensyntagen til eksisterende bebyggelse.” . Mere gummiparagraf findes ikke andensteds.