Velkommen til Bevaringsforeningen for Silkeborg kommune.

Facebooksiden “Bevaringsforeningen for Silkeborg kommune” som vi hidtil har benyttet, er blevet hacket. Siden eksisterer stadig, men vi har ingen kontrol over den.

Derfor har vi oprettet Facebooksiden “Bevaringsforeningen Silkeborg”, som fremover vil bringe nyheder og debatoplæg fra os.

Bevaringspris 2023

Bevaringsforeningen for Silkeborg kommune har beæret Ny Hattenæs og dets ejere med Bevaringsprisen 2023.
Overrækkelsen skete i formiddags kl. 10, på Ny Hattenæs.

Begrundelse for tildeling af bevaringsprisen 2023 er at Ny Hattenæs igen har fået den charme og elegance som tidligere har kendetegnet stedet. Ny Hattenæs er ombygget nogle gange siden starten i år 1900, men de sidste 4-5 årtier var Ny Hattenæs desværre udsat for den tids indretningstrend og arkitekturdetaljer, som så over tid har skabt en ligegyldig bygning uden ståsted.

Nye ejere kom til i 2020, og har ved ihærdig indsats restaureret det indvendige, men også det udvendige, af hotellet. Målet med restaureringen var ikke at genskabe hotellet som det så ud i år 1900, men at bibringe den følelse det var at være gæst på stedet i de tidligste år. Det mener vi er lykkedes.

Arkitekturens dag 2022

På Gudenåvej, med Museum Jorn og Indelukket som nærmeste naboer, ligger Silkeborgs første offentlige vandværk. Værket blev, efter megen diskussion i datidens byråd, bygget i 1905, og fungerer i dag stadig som et af byens vandværker.
Vandværksbygningen står i dag stadig som den blev bygget i sin tid. I 2014 blev værket renoveret og der blev bygget er mindre bygning syd for værket som indeholder udstyr der kræves i et vandværk i dag (ses som den mindre bygning til højre på billedet).
På Gudenå Vandværk står der stadig en gammel pumpe fra dengang vandpumperne var drevet med dieselmotor samt de gamle elektriske pumper fra da elektrificeringen holdt sit indtog.​

Temaet for Arkitekturens Dag 2022 er “stedsans”. Vi vil derfor fejre vandværket på denne dag idet vi finder at vandværkets ny bygning fra 2014 er at udtrykke stedsans og respekt for det bestående med hensyn til den ydmyge placering og den arkitektoniske udformning. Vi ser desværre alt for ofte at udvidelser af offentlige bygninger resulterer i tilbygninger af tvivlsom skønhed og respektløs indgriben i det eksisterende.  

I den forbindelse vil vi, i samarbejde med Silkeborg Forsyning, være vært for at arrangement på Gudenå Vandværk, hvor der er mulighed for en rundvisning på værket og heriblandt høre om værkets historie, maskiner og produktion.

Arrangementet er gratis og åben for alle. Der er ingen tilmelding.
Tid og sted:
Gudenå Vandværk på Gudenåvej 11
Onsdag d. 12. oktober, kl. 19:00

Bevaringsforeningen udsender løbende nyheder om vores arbejde
Bliv medlem af Bevaringsforeningen for et beløb på kr. 150 årligt
Hvem er vi?

Bevaringsforeningen til virke for bevaring, god fremtræden og høj kvalitet af lokalsamfundenes bebyggelser og miljøer. Foreningen vil herunder arbejde for:

  1. Bevaring af og respekten for arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger.
  2. Bevaring og udvikling af gadebilleder og landskabelige omgivelser.
  3. Udbredelse af kendskab til forståelse af værdien af godt håndværk og arkitektonisk og landskabeligt miljø.
Hvad arbejder vi med?

Til fremme af sine formål vil foreningen afholde foredrag, ekskursioner og byvandringer. Foreningen vil endvidere i samarbejde med kommune og borgere opmuntre til særlige indsatser ved bevaring eller restaurering.

Hvad kan vi gøre for dig?

Foreningen vil i samarbejde med Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur foretage indstillinger til eventuelle fredninger af værdifulde bygninger samt tage del i bedømmelsen af lokalplaner og andre projekter og anlæg, ligesom man vil søge at vejlede ejere ved istandsættelse af bygninger.

Og hvad kan du gøre for os?

Jo flere vi er, jo bedre bliver vi hørt. Jo flere vi er, jo flere idéer vil der komme på bordet. Der sker meget i vort område i øjeblikket og det går stærkt. Jo flere vi er til at holde øje med hvad, der foregår, jo bedre.

Skal alting da bevares?

Nej, det kan ikke lade sig gøre i et moderne samfund. Men ved ændringer i samfundet hvor bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer kan gå tabt skal der fortages en fair behandling af sagen. Politiker, forvaltning og boligudviklere har ikke altid den fornødne interesse eller kendskab til bevaring.

Hvorfor bevare?

Ser man snæversynet og kortsigtet på samfundet, er der ingen grund til bevaring. Men bevaring er ikke for nutiden, men for fremtiden. Fremtidige generationer skal, som os, have mulighed for at nyde bedrifter fra fortiden. Man kan ikke genskabe tabt fortid.