Velkommen til Bevaringsforeningen for Silkeborg kommune.

Bevaringsforeningen udsender løbende nyheder om vores arbejde
Bliv medlem af Bevaringsforeningen for et beløb på kr. 150 årligt
Hvem er vi?

Bevaringsforeningen til virke for bevaring, god fremtræden og høj kvalitet af lokalsamfundenes bebyggelser og miljøer. Foreningen vil herunder arbejde for:

  1. Bevaring af og respekten for arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger.
  2. Bevaring og udvikling af gadebilleder og landskabelige omgivelser.
  3. Udbredelse af kendskab til forståelse af værdien af godt håndværk og arkitektonisk og landskabeligt miljø.
Hvad arbejder vi med?

Til fremme af sine formål vil foreningen afholde foredrag, ekskursioner og byvandringer. Foreningen vil endvidere i samarbejde med kommune og borgere opmuntre til særlige indsatser ved bevaring eller restaurering.

Hvad kan vi gøre for dig?

Foreningen vil i samarbejde med Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur foretage indstillinger til eventuelle fredninger af værdifulde bygninger samt tage del i bedømmelsen af lokalplaner og andre projekter og anlæg, ligesom man vil søge at vejlede ejere ved istandsættelse af bygninger.

Og hvad kan du gøre for os?

Jo flere vi er, jo bedre bliver vi hørt. Jo flere vi er, jo flere idéer vil der komme på bordet. Der sker meget i vort område i øjeblikket og det går stærkt. Jo flere vi er til at holde øje med hvad, der foregår, jo bedre.

Skal alting da bevares?

Nej, det kan ikke lade sig gøre i et moderne samfund. Men ved ændringer i samfundet hvor bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer kan gå tabt skal der fortages en fair behandling af sagen. Politiker, forvaltning og boligudviklere har ikke altid den fornødne interesse eller kendskab til bevaring.

Hvorfor bevare?

Ser man snæversynet og kortsigtet på samfundet, er der ingen grund til bevaring. Men bevaring er ikke for nutiden, men for fremtiden. Fremtidige generationer skal, som os, have mulighed for at nyde bedrifter fra fortiden. Man kan ikke genskabe tabt fortid.