Bevaringspris

2022 Gudenå vandværk

Silkeborg Forsyning der har formået at bevare og renoverer Gudenå Vandværk således at værket i dag fremstår som det gjorde i 1905. Prisen, som bestod af et diplom og et indgraveret skilt til montering på bygningen, blev overrakt til byrådsmedlem og formand for bestyrelsen i Silkeborg Forsyning Søren Kristensen.

Værkets nye bygning fra 2014 blev i anledning af arkitekturens dag fejret for at udtrykke stedsans og respekt for det bestående med hensyn til den ydmyge placering og den arkitektoniske udformning hvor det hvælvede tag er videreført.

Efter prisoverrækkelsen blev de deltagende i arrangementet informeret om stort set alt der har med vand og vandværket at gøre. Efterfølgende var der en rundvisning på værket.

På Gudenå vandværk er det gamle pumpegrej, bestående både af dieselpumper og de første elektriske pumper, stadig bevaret side om side med det allermest moderne udstyr som anvendes i dag.

Tak til Silkeborg Forsyning for et godt arrangement.

2021 Grønbæk hospital

Vi var i mandags d. 3. oktober samlet til et arrangement på Grønbæk hospital dels på grund af Arkitekturens dag, og dels til overrækkelse af bevaringsprisen 2021 til Grønbæk hospital og dets ny ejer Bent Frits Nielsen.

Der var mødt ca. 40 deltagere til arrangementet, og det var nok også det maksimale som de små rum i hospitalet kunne rumme.

Det er ikke løgn at sige, at de deltagende fik hele historien om hospitalet, lige fra 1700 tallets forhold i Grønbæk, til nutidens planer med stedet. Dertil skal lægges Bents fantastiske talegaver og hans humoristiske måde at fortolke historien på.

2018 Toustrup Forsamlingshus

I år, i 2018, er det Toustrup forsamlingshus som ligger i den østlige ende af Silkeborg kommune, der skal have årets bevaringspris fra Bevaringsforeningen for Silkeborg kommune.

Huset er opført i 1897, som mange andre forsamlingshuse blev det i den periode rundt om i Danmark. De første forsamlingshuse i Danmark blev rejst i 1870’erne i tilknytning til skytteforeninger, grundviske højskoler og friskoler. Men da Estrups højrestyre i 1880’erne forbød at holde foreningsmøder på offentlige skoler, satte det gang i opbygningen af rigtig mange forsamlingshuse, som en del af en bred venstrebevægelse på landet. Sikkert også Toustrup Forsamlingshus, som blev bygget af befolkningen i Toustrup. Forsamlingshusene er dermed et markant kulturtræk ved dansk landbokultur.

Her kunne man holde møder, gymnastik, foredrag og fester af alle mulige slags – både for børn og unge, for ældre og så var der plads og service til de mange private fester, man også holdt. I 1920 var der i alt bygget ca. 1600 forsamlingshuse i Danmark, i dag er der vel ca. 1.000 tilbage. Flere steder er husene blevet dårligt vedligeholdt, er utidssvarende og er revet ned, som f. eks. i Grauballe.

Forsamlingshuset i Toustrup blev mellem 1934 og 1973 udsmykket af den lokale lærer Hans Erik Jensen, som i 1923 kom til egnen. I sin fritid malede hans og det er blevet til 2.00 billeder som hænger rundt i mange hjem.

I 1934 malede han det store gavlmaleri og i årene herefter fulgte motiver fra gårde og huse i sognet, som de så ud i 1920’erne, da han kom til egnen. Alle malet på de kalkede vægge i huset. Mange af dem kan man stadig genkende, men andre er væk af brande og vejomlægninger. Men store dele af den gamle landsby er bevaret på væggene og kan i dag fortælle historie om området.

Som mange andre forsamlingshuse blev huset i Toustrup godt brugt og med tiden også utidssvarende, såvel køkken som toiletforhold kunne ikke godkendes af myndighederne. Men befolkningen i Toustrup gav ikke op der var jo også de flotte malerier at tage hensyn til –foreningen fik et lån i Sparekassen, og da det ikke var nok gik en ihærdig bestyrelse ud for at stemme dørklokker, og beboerne i Toustrup by, Toustrup Station og Toustrup Mark og vist også nogle i Sorring gav et tilskud, alt efter hvad hver familie havde mulighed for, og forsamlingshuset blev reddet på målstregen. Nogle år efter lykkedes det, at skaffe penge til restaurering af malerierne, så de blev frisket op. Der blev afholdt maleriudstilling, hobbyudstilling og afholdt foredrag for ar skaffe ekstra midler ind til huset. Siden er der kommer flere forbedringer, så borgerne i dag har et meget flot og helt igennem bevaringsværdigt forsamlingshus, som danner ramme om rigtig mange fælles og private aktiviteter. Der er ikke så mange egentlige bønder tilbage, men rigtig mange andre mennesker som søger det gode liv på landet.

Forsamlingshuset vidner i den grad om at landsbysamfundene kan overleve og skabe nogle gode rammer omkring fællesskabet i landsbyen.

Det er så fortjent, at Bevaringsprisen går til foreningen bag Toustrup Forsamlingshus.

2017 Arbejderboligen på Christian 8.s vej 52

Det er i år en bygning i Silkeborg tidl. kommune, der skal have prisen. Til næste år bliver det en bygning i tidl. Gjern Kommune.

Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommunes bestyrelse har besluttet at give Silkeborg Kommune Bevaringspris 2017 for Arbejderboligen på Christian 8.s Vej 52, det gule hus ved Silkeborg Museum. Silkeborg Kommune købte i 1984 ejendommen, så den senere kunne blive Arbejderbolig og museum. Og det har stor betydning forklarer den, der indstillede Silkeborg Kommune til modtagelse af Bevaringsprisen, i det følgende:

Huset er fra 1770, men er indvendigt indrettet som i 1910. Der var opr. 2 arbejder lejligheder i huset, men der er nu en lejlighed indrettet som i 1910 samt et arbejdermuseum. Der hørte en lille have til lejlighederne.

Lejlighederne var for arbejdere på Papirfabrikken, fra den startede i 1844. Huset var en del af en hel længe med arbejderboliger.

Arbejderboligernes og arbejdernes historie formidles efter behov via kaffeselskaber som i 1910.

Silkeborg er en ung by, hvor de første streger til byen blev slået i 1844, da papirfabrikant Drewsen kom til byen for at oprette en papirfabrik ved åen.

Siden da har der været en rivende udvikling i Silkeborg, der har været industriby, handelsby, skoleby, kurby, bilby, kunstby, alt omgivet af en fabelagtig natur.

 

I dag er vi en lille storby, og det går stærkt, af og til for stærkt, med at lade gamle bygninger vige, for at skabe plads til udvikling og vækst.

Det lille arbejderhus minder os om, at vi har en historie, og hvor vi kommer fra.

Lad os bruge dette fantastiske minde fra de mennesker, vi står på ryggen af, til at tænke os grundigt om, inden vi river ned. Tænke, at vi måske kunne renovere i stedet for at rive ned, så vi kan aflæse historien, også i vore huse – og frydes ved den sjæl, der følger med gamle huse! At gamle bygninger og bymiljøer også bidrager til øget udvikling og vækst, har Real Dania for nylig påvist i en landsdækkende undersøgelse.

Bevaringspris 2017 vil nu blive overrakt til Borgmester Steen Vindum, som vil modtage den på vegne af Silkeborg Kommune.

Bevaringsprisen består af et skilt, der kan sættes på Arbejderboligen og et diplom til Silkeborg Kommune for udvist vilje til bevaring af kulturhistoriske værdier i vores lokalsamfund. Det er også relevant med et eksemplar af Realdanias: Vores fælles Skatkammer, Bygnings arven er penge værd! Samt et års gratis medlemskab af Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune og herunder modtagelse af Landsforeningens blad By&Land.

Tillykke med Bevaringspris 2017!

2016 Vrads station

I 2016 blev der som planlagt uddelt en Bevaringspris i tidligere Them kommune. Den blev givet til Veteranbanen Bryrup-Vrads for den meget oprindelige bevaring af Vrads Station også indvendig. Overrækkelsen fandt sted den 23.oktober ved Vrads station. Flere af Veteranbanens folk deltog i overrækkelsen idet de kom kørende med særtog fra Bryrup.

2015 Tinghuset i Kjellerup

Bevaringspris 2015 blev overrakt den 30.maj kl.14.00 i Torvet 12 i Kjellerup til Kirsten Møller og Torben Jensen for respektfuld renovering af det tidligere Tinghus.