Tabt for altid

November 2018

Christian 8.s Vej 10
Opført 1898 som et to-families hus i to etaget (3 etager mod gården). I 1939 udføres kviste mod gaden, og i 1946 sammenbygges kvistene (Max Pape).

August 2018
Estrupsgade 10 blev opføre år 1900, og varetog en årrække rollen som kæmnerkontor (nutidig kommunekontor) for Silkeborg. Årsagen til at administrationen af Silkeborg blev flyttet til Estrupsgade var, at rådhuset på torvet på det tidspunkt ikke kunne rumme både politi og arrestfunktion, domhus og rådhus. Desuden fik Silkeborg år 1900 status som købstad.

Juni 2018

Præstegården i Skorup. Bygningen er opført år 1891 i egetræsbindingsværk med tegludmurede tavl i blankt murværk. Bygningen var sund og rask. Menighedsrådet ønskede en nedrivning blot for at opføre en nyere bygning.

2020

På Frederiksberggade nr. 10 var en pottemager der hed Niels Chr. Nielsen. Han var pottemager som sin far der havde værksted på stedet siden 1893.

April 2019

Guldbergsgade 44

November 2018

Christiansvej 8.s Vej 12
Opført 1925 som et to-families hus i to etager

August 2018
Estrupsgade 10

Oktober 2018

Præstegården i Thorning er ifølge menighedsrådet så hårdt ramt af skimmesvamp, at man søger om nedrivning for så at bygge en ny præstegård. Bygningen er desværre ikke ramt af mere skimmelsvamp end at en udbedring var mulig og præstegården kunne bevares.

Opført 1880. Ingen SAVE vurdering.

December 2018

Kirkehuset i Funder Kirkeby

Planlagte nedrivninger

Birkedommerboligen på Christian 8.s vej 2B

Christian 8.s vej 24

Politimesterboligen på Christian 8.s vej 2D

Frederiksberggade 2, 4 og 6