Anton Rosens kapel

Det gamle ligkapel ved Regionshospital Silkeborg mangler i den grad vedligeholdelse

Ved et besøg på stedet viste det sig at vitale bygningsdele er i så dårlig en tilstand, at man må frygte at bygningen er ved at tage varig skade. Især skal fremhæves skade på tag, sokkel og træværk.

Anton Rosen er en betydningsfuld arkitekt i Silkeborg, og har stået for en del bygninger i byen, heriblandt sygehuset. Det vil derfor være særdeles upopulært i Silkeborg hvis kapellet fortsætter med det nuværende forfald, og givetvis på et tidspunkt ikke er til at redde

Bevaringsforeningen har i første omgang rettet henvendelse til Region Midtjylland, som er ejer, for at få en forklaring på den manglende vedligeholdelse.

Det er ikke første gang der bliver arbejdet på at bevare kapellet. Henrik Rolfsted Schjelder Hansen, er ophavsmand til arbejdsgruppen »Anton Rosens Kapel gruppe« som havde sit virke i 2013.
Se en artikel fra 25 sep. 2013 i Midtjyllands Avis om kapellet.

Sidste nyt

2020

Hospitalenhed Midt arbejder på at skaffe midler til en renovering

November 2019
Trods flere henvendelser til Hospitalsenhed Midt har vi ikke fået afklaret hvor sagen står

April 2019
Regionen har ved et ledelsesmøde vedtaget at søge fondsmidler til renovering af kapellet. Bevaringsforeningen for Silkeborg kommune har været i kontakt med Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur med det formål at vejlede og dele erfaring med ansøgning af fondsmidler.

September 2018
Bevaringsforeningen forslår Hospitalsenhed Midt at søge fondsmidler til en istandsættelse.

Juli 2018
Bevaringsforeningen henvender sig til Hospitalsenhed Midt angående den dårlige stand på kapellet.
Vi får desværre den besked at Regionen ikke har midler til at istandsætte kapellet.

Silkeborg sygehus 1906 med kapel ses i baggrunden