Indmeldelse

Bliv medlem af Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune og støt en vigtig sag.

Årligt kontingent: 

Enkeltpersoner                         kr. 150,
Ægtepar                                     kr. 200.
Foreninger, firmaer mm.        kr. 200.

Der kan indbetales på konto: 6110 9042282804 Sparekassen Kronjylland med dit navn i besked-felt til modtager. Samtidig sender du en email til kassereren jt@energimuseet.dk med navn, adresse og telefon.
Det vil også være muligt at indbetale med MobilePay på 51363429 (Jytte Thorndal). Husk dit navn i beskedfeltet.

Som medlem af foreningen er der mulighed for at abonnere på Landsforeningen for Bygnings- og landskabskulturs blad  “By og Land”. Bladet By & Land udkommer fire gange årligt, og orienterer om kulturmiljøet – om ny lovgivning, om interessante haver, landskaber og restaureringsprojekter, og meget mere.. Det koster kun 100 kr. Hvis du ønsker bladet indbetaler du blot ekstra 100 kr. på kontoen.

By & Land udkommer fire gange årligt, og orienterer om kulturmiljøet – om ny lovgivning, om interessante haver, landskaber og restaureringsprojekter, og meget mere. Bladet er udgivet siden 1985, og udkommer i dag i et oplag på 6.500 eksemplarer.
By & Land handler bredt om bygnings- og landskabskulturen i Danmark, ikke mindst hvordan den bevares bedst muligt. Vi bringer artikler både om praktiske forhold ved vedligeholdelse – om f.eks. linoliemaling, træværk eller murværk – og om generelle tendenser, planlægning, nye bøger, og debat.