Politimesterboligen

Politimesterboligen på Christian 8.s Vej 2D

Bevaringsforeningen kunne ikke lave en bedre beskrivelse af Politimesterboligen end Silkeborg kommune selv har gjort.

En ejendomsudvikler ønsker at opføre et 6 etagers punkthus på grunden, så derfor er Politimesterboligen nu truet af nedrivning. I den forbindelse har Plan- og Vejudvalget udsendt forslag til lokalplan hvori en nedrivningstilladelse gives. Plan- og Vejudvalget har af forvaltningen fået oplyst at Politimesterboligen kun har en middel bevaringsværdi, og at bygnings- og kulturmiljøet i området er mindre væsentlig.

Bevaringsforeningen har fået kendskab til en redegørelse fra 2013, der i forbindelse med kommunens mulige køb af ejendommen, viser et helt andet billede af Politimesterboligens bevaringsværdi.

Se redegørelsen her

Redegørelsen er ikke blevet forlagt for politikerne i Plan- og Vejudvalget inden der blevet givet grønt lys for udarbejdelse af en ny lokalplan for ejendommen.

I forbindelse med høringsperioden har Bevaringsforeningen indsendt indsigelse.

Se indsigelse her

Som forslag til hvordan området omkring Justitskvarteret kan anvendes, er der blevet fremstiller en animation der illustrerer området.

 Se animation her

Sagens forløb

2020

Kommunen har sat den planlagte lokalplan i bero, og udarbejder en helhedsplan for området.

August 2019
Lokalplanforslag sendes i høring
Kommuneplantillæg 47 og lokalplan 10-031 sendes i høring.
Bevaringsforeningen indsendte i den forbindelse en indsigelse.
Se indsigelse her

April 2019
Igangsætning af lokalplan
Silkeborg kommune igangsætter en lokalplan der muliggør nedrivning af politimesterboligen og opførelse af et 6 etagers punkthus.
På det tidspunkt har ingen politiker set redegørelsen fra 2014.

2017
Nyt notat
Den ny ejer ønsker at opføre et 6 etagers punkthus på grunden. I den forbindelse udfærdigede  Silkeborg kommune et besigtigelsesnotat der konkluderede at ejendommen, citat “virker meget misligholdt med tydelig råd- og svampeangreb.
Se notatet her

2016
Ejendommen sælges til en privat person.
Pris 1.500.000kr.

2014
Redegørelse for ejendommen Chr. 8.s vej 2D, Silkeborg
I forbindelse med statens salg af ejendommen, lavede Silkeborg kommune en redegørelse for ejendommen. Den beskrev et sundt og rask hus.
silkeborg kommune køber ikke ejendommen. I stedet bliver den solgt til Regionen. Pris 20.000kr.
Se redegørelsen her