Ferskvandscentret

Silkeborg kommune har haft en ny lokalplan for Ferskvandscentret og AQUA i offentlig høring.

I den forbindelse har Bevaringsforeningen indsendt et høringssvar der hovedsagelig omhandler bygning af et parkeringshus, og mulighed for at byggere højere end det nuværende byggeri.

I den forbindelse har Bevaringsforeningen fået fremstiller en 3D grafik af hvordan området fremtidig kan se ud. Se billed. Den store klods i forgrunden er et nyt parkeringshus. Vejlsøhus ses i baggrunden.

Find det indsendte høringssvar her