Gudenå vandværk

Posted Posted in Artikler

Gudenå Vandværk blev etableret i 1905 på Gudenåvej i Silkeborg i en smukke hvide bygning med hvælvet tag . Dengang på Skovridergården Marienlunds marker, nær Indelukker, hvor der blev fundet rigeligt med vand. Vandværksbygningen på Gudenåvej står stadig i dag med sit originale udseende, og fungerer stadig som vandværk for Silkeborg by. I 2014 gennemgik […]

Teglværksgrunden i Gjern

Posted Posted in Artikler

Læs historien om teglværket i Gjern der producerede tegl fra 1908 indtil 1971. Teglværksgrunden er i dag udlagt som rekreativt område til gavn for borgere i GjernDa vi har hørt fra kørestolsbrugere, er det svært/umuligt at læse teksten fra kørestolen, har vi derfor lagt infotavlen på Teglværksgrunden op på vores hjemmeside.

Nedrivning af Åhavevej 103

Posted Posted in Artikler

Vi har i kommunens byggesagsarkiv erfaret at der d. 20. januar er givet nedrivningstilladelsen til huset Åhavevej 103. Ganske vist er huset lille og beskedent, men fortæller til gengæld en interessant historie om stedet og den person der byggede og boede i huset indtil 1941. Desværre blev huset renoveret engang i 70erne hvor især vinduerne […]

Bevarende lokalplaner

Posted Posted in Artikler

Silkeborg er en vækstkommune, så derfor er presset på forvaltningen til at færdiggøre lokalplaner stort. Vi har i de sidste år set, at det er udarbejdelse af lokalplaner for nye bebyggelser, der har beslaglagt Teknik- og Miljøafdelingens kapacitet, hvorimod udarbejdelse af bevarende lokalplaner stort set er sat på hold. Plan- og Vejudvalget har ved udvalgsmødet […]

Vestergade 81

Posted Posted in Uncategorized

En ejendomsinvestor har i 2021 opkøbe ejendommene Vestergade 81B og 81C med henblik på en nedrivning af ejendommene, for derefter at opføre nyt randbyggeri. Det ny byggeri tænkes opført i 4 etager med flad tag. Bevaringsforeningen fik kendskab til sagen ved et tilfælde idet vi fik nys om at der var udsendt en nabohøring til […]

Kjellerup apotek

Posted Posted in Artikler

Sidste nyt Silkeborg kommune har givet afslag til nedrivningsansøgningen og nægtet nedrivning af apoteket iht. Planlovens §14.Det betyder at kommunen inden for ét år skal have lavet en lokalplan for området hvori det fremgår at apoteket ikke må nedrives.Forbud mod nedrivning gælder kun for det gamle apotek. De øvrige bygninger på grunden må gerne nedrives. […]

Hvad skal vi anvende vores byfornyelsesmidler til.

Posted Posted in Artikler

Plan- og Vejudvalget skal beslutte hvilke aktuelle ansøgninger om støtte til bygningsfornyelseefter byfornyelsesloven (nedrivning, istandsættelse), der skal imødekommes inden for denaktuelle økonomiske brutto ramme på 1,0 mio. kr., som udvalget har afsat til formålet. Rammen til landsbyfornyelse kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land. Rammen kan anvendes til […]

Byrådskandidat – spørgeundersøgelse

Posted Posted in Artikler

Hvor godt kender du kandidaterne til dit byråd? Lokalpolitikere elsker deres by, de vil gerne gøre en positiv forskel, eller var de slet ikke gået ind i politik. Med andre ord har byrådskandidater noget på hjertet, men hvad er deres holdning egentlig til bygnings- og landskabskulturen i vores kommune. Vi fik udfærdiget et antal spørgsmål […]

Præstegårde i Silkeborg kommune

Posted Posted in Uncategorized

Silkeborg kommune er opdelt i 34 sogne, sogne der hver har en kirke. Man må også formode at der til hver kirke i kommunen har været en tilhørende præstegård. Vi har i Bevaringsforeningen lavet en, ikke videnskabelig men alligevel tæt på det korrekte, optælling af præstegårde i kommunen. Præstegårde der har 100 år eller mere […]