Byfortætning der er løbet af sporet

D. 77. maj 2024 bragte Midtjyllands Avis dette læserbrev indsendt af Bevaringsforeningen.

af Ejgil Prinds
Formand for Bevaringsforeningen for Silkeborg kommune.

BYUDVIKLING På Papirfabrikken, nærmere betegnet på Smedebakken 8-14, ligger tre gamle huse. Det drejer sig om funktionærboligerne fra 1936, som Silkeborg kommune for 25 år siden erklærede bevaringsværdige. At en bygning er bevaringsværdig, betyder det er en bygning med særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter af lokal betydning, og at kommunen derfor har pligt til at sikre bygningen og dets omgivelser. Husene ligger tillige i et bevaringsværdigt bykvarter.

I dag bor Papirfabrikkens funktionærer ikke mere i husene, som derimod er ejet at lokale ejendomsselskaber. Nogen har nu fået den ide at bygge etageboliger i fire etager indeholdende op til 33 lejligheder i baghaven af de bevaringsværdige huse. Men kan de det? Kommunen skal jo beskytte husenes bevaringsværdi, og er husene så stadig bevaringsværdige med etageboliger i baghaven? Det tvivler vi på. For at få plads til etageboligerne skal der fældes en del meget gamle træer i haverne. Træer der indgår i et bevoksningsbælte omkring hele Papirfabrikken, og som strækker sig fra åen, omkring Langsø, Langsøskolen og op omkring sygehuset. Vi husker vel alle de problemer, der lå i at der blev fældet på Papirfabrikken ned til åen. Nu vil kommunen give tilladelse til at fælde træerne mellem Papirfabrikken og sygehuset.

At placere et boligbyggeri få meter fra sygehusets tre etagers parkeringshus, som tilmed er døgnåbent og med åben parkering på taget, vil givetvis medføre lyd- og lysgener for beboerne i etageboligerne. Der omtales sågar at udarbejde et påbud til sygehusets parkeringshus, men burde sygehusets omkostninger ikke anvendes til vigtigere opgaver end at begrænse støjen til et nyopført etagebyggeri. Sådan noget må ikke være en del af byplanlægningen i Silkeborg og må nærmest betragtes som en misforståelse af ordet byfortætning.

Tilmed er der til- og udkørslen fra de 33 etageboliger til Smedebakken. Smedebakken som kommunen selv har vedtaget, skal være skole- og cykelgade.

Ser man nærmere på de skitser og visualiserede fotos, der vises i startredegørelsen, og som politikerne givetvis har anvendt i deres beslutningsproces, er flere af dem stærkt manipuleret. Specielt på en skitse i startredegørelsen er de nye etageboliger vist meget mindre end de egentlig er i forhold det de eksisterende bevaringsværdige huse. En skitse som Midtjyllands Avis tilmed har anvendt i avisen d. 24. maj i forbindelse med en artikel om projektet.

Vi kan se at igangsætning af den nye lokalplan og kommuneplanændringerne, der er nødvendig for at realisere etageboligerne, er kørt som et tys-tys projekt. De politiske beslutninger er vedtaget bag lukkede døre, og den demokratiske beslutning skal helst ikke skal se dagens lys. Alle ods, og sund fornuft, peger nemlig imod at der skal byfortættes i de tre baghaver på Smedebakken.