Pottemagerens hus på Frederiksberggade

Pottemagerens hus på Frederiksberggade 10 bliver nu nedrevet på trods af at huset er fra 1877, ligger i et bevaringsværdigt bykvarter og har en historisk betydning for byen. I huset har virket pottemagere i tre generationer fra 1894 til 1964, hvor familien Nielsen har skabt lertøj til mange formål. Asger Jorn har haft sin daglige gang på stedet og lært pottemagerkunsten først i 1933, og senere i 1953, og Anton Rosen har fået fremstillet sine egen designede jydepotter på stedet.

Givetvis skal der bygges nyt, og ifølge lokalplanen kan der bygges i 5 etager.

Læs Keld Dalsgaard Larsens beretning om pottemageren på Frederiksberggade.