Teglværksgrunden i Gjern

Posted Posted in Artikler

Læs historien om teglværket i Gjern der producerede tegl fra 1908 indtil 1971. Teglværksgrunden er i dag udlagt som rekreativt område til gavn for borgere i GjernDa vi har hørt fra kørestolsbrugere, er det svært/umuligt at læse teksten fra kørestolen, har vi derfor lagt infotavlen på Teglværksgrunden op på vores hjemmeside.

Nedrivning af Åhavevej 103

Posted Posted in Artikler

Vi har i kommunens byggesagsarkiv erfaret at der d. 20. januar er givet nedrivningstilladelsen til huset Åhavevej 103. Ganske vist er huset lille og beskedent, men fortæller til gengæld en interessant historie om stedet og den person der byggede og boede i huset indtil 1941. Desværre blev huset renoveret engang i 70erne hvor især vinduerne […]

Bevarende lokalplaner

Posted Posted in Artikler

Silkeborg er en vækstkommune, så derfor er presset på forvaltningen til at færdiggøre lokalplaner stort. Vi har i de sidste år set, at det er udarbejdelse af lokalplaner for nye bebyggelser, der har beslaglagt Teknik- og Miljøafdelingens kapacitet, hvorimod udarbejdelse af bevarende lokalplaner stort set er sat på hold. Plan- og Vejudvalget har ved udvalgsmødet […]

Kjellerup apotek

Posted Posted in Artikler

Sidste nyt Silkeborg kommune har givet afslag til nedrivningsansøgningen og nægtet nedrivning af apoteket iht. Planlovens §14.Det betyder at kommunen inden for ét år skal have lavet en lokalplan for området hvori det fremgår at apoteket ikke må nedrives.Forbud mod nedrivning gælder kun for det gamle apotek. De øvrige bygninger på grunden må gerne nedrives. […]

Hvad skal vi anvende vores byfornyelsesmidler til.

Posted Posted in Artikler

Plan- og Vejudvalget skal beslutte hvilke aktuelle ansøgninger om støtte til bygningsfornyelseefter byfornyelsesloven (nedrivning, istandsættelse), der skal imødekommes inden for denaktuelle økonomiske brutto ramme på 1,0 mio. kr., som udvalget har afsat til formålet. Rammen til landsbyfornyelse kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land. Rammen kan anvendes til […]

Byrådskandidat – spørgeundersøgelse

Posted Posted in Artikler

Hvor godt kender du kandidaterne til dit byråd? Lokalpolitikere elsker deres by, de vil gerne gøre en positiv forskel, eller var de slet ikke gået ind i politik. Med andre ord har byrådskandidater noget på hjertet, men hvad er deres holdning egentlig til bygnings- og landskabskulturen i vores kommune. Vi fik udfærdiget et antal spørgsmål […]

En god dag på Grønbæk hospital

Posted Posted in Artikler

Vi var i mandags d. 3. oktober samlet til et arrangement på Grønbæk hospital dels på grund af Arkitekturens dag, og dels til overrækkelse af bevaringsprisen 2021 til Grønbæk hospital og dets ny ejer Bent Frits Nielsen. Der var mødt ca. 40 deltagere til arrangementet, og det var nok også det maksimale som de små […]

Lysbro stationsbygning

Posted Posted in Artikler

Ejeren af Lysbro station, bygningen hvor amatørscenen Perronteatret har holdt til siden 1975, har søgt kommunen om tilladelse til nedrivning af stationsbygningen. Hvad årsagen til at der søges nedrivning ved vi ikke, men vi ved at Lysbro stationsbygning fra 1923 fortæller en historien om Silkeborgs udvikling fra begyndelse af forrige århundrede og til engang i […]

Sølystvej 41 (Egely)

Posted Posted in Artikler

Sidste nyt. Ejeren her trukket sin ansøgning om nedrivning tilbage. Ejeren af Sølystvej 41 har ansøgt Silkeborg kommune om tilladelse til at nedrive huset. Huset har en bevaringsværdi på 3 og er derfor erklæret bevaringsværdig iht. kommuneplanen. Silkeborg kommune har derfor sendt sagen i offentlig høring. Se herunder. Herunder er Bevaringsforeningens udkast til et høringssvar: […]