Lysbro stationsbygning er i forfald

Posted Posted in Artikler

Ved Plan- og Vejudvalgets møde i september 2021 fik ejeren af Lysbro stationsbygning (tidligere Perronteateret) afslag på en anmodning om nedrivning af stationsbygningen. Vi ser nu at stationsbygningen er i forfald, idet der ikke har været fortaget renovering i årevis og især tagbeklædningen er udsat med fare for vandindtrængning. Vi har henvendt os til kommunens […]

Min by er i planlagt forfald

Posted Posted in Artikler

Peter Sig Kristensen, byrådsmedlem i Silkeborg kommune, har indsendt et debatindlæg i Byrummonitor (Politikens medie for byudvikling).Emnet for debatindlægget er en tendens, som vi ser på det sidste, hvor bygherrer bevist lader en bygning forfalde i håb om at få nedrivningstilladelse.Et emne som Bevaringsforeningen er meget fokuseret på. Læs debatindlægget herunder.

Rytterskolen i Linå skal nedrives

Posted Posted in Artikler

Så hurtigt gik det under byrådsmødet d. 26. september når man skal vedtage at en historisk bygning fra 1725 skal nedrives. Vi er som forening ikke blevet spurgt om, eller har været inddraget i hele sagsforløbet omkring Rytterskolen og dens skæbne. En lokal initiativgruppe fra Linå har forsøgt at finde kapital til drift og vedligeholdelse […]

Miljøvurderingsrapport for Fredensgård

Posted Posted in Artikler

Projekt Fredensgård omhandler bebyggelse ved Torvecentret i Silkeborg. Der er tidligere vedtaget lokalplan, lavet miljørapport for plan og projekt og givet VVM-tilladelse til projektet.

Nu ønsker bygherre A. Enggaard A/S at udføre en del af projektet på en anderledes måde. Derfor har bygherre søgt om udarbejdelse af en ny miljøkonsekvensrapport (VVM) for de projekt-dele, som er ændret.

Ny ansøgning om nedrivning

Posted Posted in Artikler

Opdateret d. 13. december 2022 Sagen var på Plan- og Vejudvalgets møde d. 6. december hvor et flertal i udvalget besluttede, at nedlægge forbud mod nedrivning, efter planlovens §14 af Vestergade 81B, mens der gives nedrivningstilladelse til Vestergade 81C. Martin Jacobsen (C) Stemte for nedrivning af 81C.Lars Hansen (SF) Stemte for nedrivning af 81C.Peter Sig […]

Bevaringspris 2022 gik til….

Posted Posted in Artikler

Silkeborg Forsyning der har formået at bevare og renoverer Gudenå Vandværk således at værket i dag fremstår som det gjorde i 1905. Prisen, som bestod af et diplom og et indgraveret skilt til montering på bygningen, blev overrakt til byrådsmedlem og formand for bestyrelsen i Silkeborg Forsyning Søren Kristensen. Værkets nye bygning fra 2014 blev […]

Gudenå vandværk

Posted Posted in Artikler

Gudenå Vandværk blev etableret i 1905 på Gudenåvej i Silkeborg i en smukke hvide bygning med hvælvet tag . Dengang på Skovridergården Marienlunds marker, nær Indelukker, hvor der blev fundet rigeligt med vand. Vandværksbygningen på Gudenåvej står stadig i dag med sit originale udseende, og fungerer stadig som vandværk for Silkeborg by. I 2014 gennemgik […]

Teglværksgrunden i Gjern

Posted Posted in Artikler

Læs historien om teglværket i Gjern der producerede tegl fra 1908 indtil 1971. Teglværksgrunden er i dag udlagt som rekreativt område til gavn for borgere i GjernDa vi har hørt fra kørestolsbrugere, er det svært/umuligt at læse teksten fra kørestolen, har vi derfor lagt infotavlen på Teglværksgrunden op på vores hjemmeside.

Nedrivning af Åhavevej 103

Posted Posted in Artikler

Vi har i kommunens byggesagsarkiv erfaret at der d. 20. januar er givet nedrivningstilladelsen til huset Åhavevej 103. Ganske vist er huset lille og beskedent, men fortæller til gengæld en interessant historie om stedet og den person der byggede og boede i huset indtil 1941. Desværre blev huset renoveret engang i 70erne hvor især vinduerne […]

Bevarende lokalplaner

Posted Posted in Artikler

Silkeborg er en vækstkommune, så derfor er presset på forvaltningen til at færdiggøre lokalplaner stort. Vi har i de sidste år set, at det er udarbejdelse af lokalplaner for nye bebyggelser, der har beslaglagt Teknik- og Miljøafdelingens kapacitet, hvorimod udarbejdelse af bevarende lokalplaner stort set er sat på hold. Plan- og Vejudvalget har ved udvalgsmødet […]