Hvad skal vi anvende vores byfornyelsesmidler til.

Posted Posted in Artikler

Plan- og Vejudvalget skal beslutte hvilke aktuelle ansøgninger om støtte til bygningsfornyelseefter byfornyelsesloven (nedrivning, istandsættelse), der skal imødekommes inden for denaktuelle økonomiske brutto ramme på 1,0 mio. kr., som udvalget har afsat til formålet. Rammen til landsbyfornyelse kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land. Rammen kan anvendes til […]

Byrådskandidat – spørgeundersøgelse

Posted Posted in Artikler

Hvor godt kender du kandidaterne til dit byråd? Lokalpolitikere elsker deres by, de vil gerne gøre en positiv forskel, eller var de slet ikke gået ind i politik. Med andre ord har byrådskandidater noget på hjertet, men hvad er deres holdning egentlig til bygnings- og landskabskulturen i vores kommune. Vi fik udfærdiget et antal spørgsmål […]

En god dag på Grønbæk hospital

Posted Posted in Artikler

Vi var i mandags d. 3. oktober samlet til et arrangement på Grønbæk hospital dels på grund af Arkitekturens dag, og dels til overrækkelse af bevaringsprisen 2021 til Grønbæk hospital og dets ny ejer Bent Frits Nielsen. Der var mødt ca. 40 deltagere til arrangementet, og det var nok også det maksimale som de små […]

Lysbro stationsbygning

Posted Posted in Artikler

Ejeren af Lysbro station, bygningen hvor amatørscenen Perronteatret har holdt til siden 1975, har søgt kommunen om tilladelse til nedrivning af stationsbygningen. Hvad årsagen til at der søges nedrivning ved vi ikke, men vi ved at Lysbro stationsbygning fra 1923 fortæller en historien om Silkeborgs udvikling fra begyndelse af forrige århundrede og til engang i […]

Sølystvej 41 (Egely)

Posted Posted in Artikler

Sidste nyt. Ejeren her trukket sin ansøgning om nedrivning tilbage. Ejeren af Sølystvej 41 har ansøgt Silkeborg kommune om tilladelse til at nedrive huset. Huset har en bevaringsværdi på 3 og er derfor erklæret bevaringsværdig iht. kommuneplanen. Silkeborg kommune har derfor sendt sagen i offentlig høring. Se herunder. Herunder er Bevaringsforeningens udkast til et høringssvar: […]

Landsbypuljen

Posted Posted in Artikler

Se denne video og bliv klog på hvad landebypuljen er, og hvordan den kan give ejere af bevaringsværdige huse i f.eks. Sinding, Bryrup mm. en økonomisk håndsrækning.

Christian 8.s Vej 24 nedrives

Posted Posted in Artikler

Silkeborg er ved at miste en af sine smukke karré byggerier. Christian 8.s vej blev bebygget i perioden 1900-1930. Byggeriet som danner en smuk facade mod Christian 8.s Vej. I slutningen af 60erne besluttede byrådet at sanere vestsiden af Christian 8.s Vej. Det hed sig at bygningerne var i dårlig stand, hvilket de ikke var, […]

Mollerup Gadekær

Posted Posted in Artikler

Kommunen har igangsat udarbejdelse af en ny lokalplan for Mollerup, hvilket betyder at der må opføres 33 boliger midt i Mollerup hvor der før lå avlsbygninger. Vi har i foreningen ikke noget imod et sådant projekt og håber det bedste for Mollerup, men vi vil se kritisk på den arkitektur der anvendes til byggeriet. Mollerup […]

Nedrivning på Frederiksberggade

Posted Posted in Artikler

Den 1. januar trådte kommuneplan 2020-2032 for Silkeborg kommune i kraft. Kommuneplanen indeholder blandt andet retningslinjer for bevaringsværdige bykvarterer. Frederiksberggade er et af de områder der er gældende for retningslinjer i kommuneplanen for bevaringsværdige bykvarterer.Se grøn cirkel. Retningslinjen i kommuneplanen siger følgende om bevaringsværdige bykvarterer:“Inden for de udpegede bykvarterer skal bygninger, anlæg og strukturer, der […]

Ændringer til kommuneplan 2020

Posted Posted in Artikler

Plan- og Vejudvalget har ved mødet d. 7. december vedtaget ændringer til kommuneplan 2020 ud fra de høringssvar der er indsendt. Bevaringsforeningen har indsendt i alt 15 høringssvar til kommuneplan 2020. Alle høringssvar kan ses i et tidligere indlæg her på siden. Forvaltningen har på baggrund af alle høringssvar fremstillet et Ændringskatalog og et Opsamlingskatalog […]