Lysbro stationsbygning er i forfald

Ved Plan- og Vejudvalgets møde i september 2021 fik ejeren af Lysbro stationsbygning (tidligere Perronteateret) afslag på en anmodning om nedrivning af stationsbygningen.

Vi ser nu at stationsbygningen er i forfald, idet der ikke har været fortaget renovering i årevis og især tagbeklædningen er udsat med fare for vandindtrængning.

Vi har henvendt os til kommunens forvaltning og gjort dem opmærksom på problemet med bevist forfald af bygningen, og fået det svar at de vil få vurderet kommunens juridiske handlerum mhp. situationen fremadrettet.

Iht. den gældende lokalplan for området, må stationsbygningen ikke ændre udseende. Men er forfald af en bygning at den ændre udseende. Det mener vi. Vi venter på kommunens reaktion på udviklingen.

Se billeder fra 2023 af stationsbygningen som viser tydelig forfald.

Samtlige andre stationsbygninger på jernbanestrækningen Silkeborg-Kjellerup er i privat eje, hvor ejerne bor på stationen, og samtlige er meget godt vedligeholdt. Lysbro gamle stationsbygning er derimod ejet af MELA Holding med advokat Poul Holmgård som direktør og ejer.