Vestergade 54

Vestergade 54

Sagens afgørelse

Ejeren fik ikke sin nedrivningstilladelse. Silkeborg kommune udarbejder en lokalplan for den nordlige del af Vestergade. Denne lokalplan vil forbyde nedrivning.

Der ligger to tidligere præstegårde på Vestergade. Hostrups præstebolig i nr. 38, som blev opført i 1858, og Silkeborg Valgmenigheds præstebolig i nr. 54, opført i 1912.

Begge præsteboliger står stadig i dag, men for valgmenighedens præstebolig har den nuværende ejer søgt Silkeborg kommune om nedrivningstilladelse. Se anmodningen her.

Præstegårdens historie kort.
Afledt af at præsten i Silkeborg kirke i 1912 var for indremissionsk for en stort grundtvigansk menighed, blev der samme år, godt hjulpet på vej af læge P. C. Bjerregaard, dannet en valgmenighed. Første præst i menigheden var P. M. Munch. Der blev købt grund og bygget præstebolig med konfirmandstue og mindre mødelokale på Vestergade 54. Silkeborg valgmenighed bestor indtil 1938, hvor boligen blev solgt som privat bolig.

Se indsigelse herhttps://usercontent.one/wp/www.bevarsilkeborg.dk/wp-content/uploads/2019/12/Indsigelse-til-Vestergade-54.pdf?media=1700572220