Miljøvurdering af Fredensgård

Posted Posted in Uncategorized

Billedet viser nyere bebyggelse i centrum af Flensborg. I forbindelse med at A. Enggaard har fået dispensation til at nedrive det gamle torvecenter (mod Christian 8.s Vej og Kirkepladsen), blev der udfærdiget en ny miljøvurdering (se nyheder d. 28. november her på siden). Bevaringsforeningen har indsendt høringssvar til den ny miljøvurdering. Se høringssvaret herunder. Silkeborg […]

Vestergade 81

Posted Posted in Uncategorized

En ejendomsinvestor har i 2021 opkøbe ejendommene Vestergade 81B og 81C med henblik på en nedrivning af ejendommene, for derefter at opføre nyt randbyggeri. Det ny byggeri tænkes opført i 4 etager med flad tag. Bevaringsforeningen fik kendskab til sagen ved et tilfælde idet vi fik nys om at der var udsendt en nabohøring til […]

Præstegårde i Silkeborg kommune

Posted Posted in Uncategorized

Silkeborg kommune er opdelt i 34 sogne, sogne der hver har en kirke. Man må også formode at der til hver kirke i kommunen har været en tilhørende præstegård. Vi har i Bevaringsforeningen lavet en, ikke videnskabelig men alligevel tæt på det korrekte, optælling af præstegårde i kommunen. Præstegårde der har 100 år eller mere […]

Grønbæk hospital

Posted Posted in Uncategorized

Bevaringsforeningen fejrer Arkitekturens dag 2021 med et arrangement på Grønbæk Hospital hvor alle er velkommen til at opleve og høre historien om Fischers hospital i Grønbæk. Arrangementet afholdes søndag d. 3. oktober 2021 kl. 14 ved hospitalet (Erik Glippings Vej 1, Grønbæk). På grund af begrænset plads ønsker vi tilmelding på mail: info@bevarsilkeborg.dk Husets nuværende […]

Smedebakken 8

Posted Posted in Uncategorized

Jamen huset har jo en høj bevaringsværdi, og fortæller Papirfabrikkens historie. Vi taler om funktionærboligen på Smedebakken 8, opført 1936. Silkeborg kommunen har nu tilladt en meget stor tilbygning med lejligheder som vil ændre husets udtryk fuldstændigt. Tilbygningen bliver dog udført i den oprindelig byggestil, for det siger lokalplanen for Papirfabrikken at man skal. Men […]

Det ældste hus i Silkeborg kommune

Posted Posted in Uncategorized

Sidste nytSilkeborg byråd vedtog under byrådsmødet d. 31. maj 2021 at der kan gives nedrivningstilladelse til Sinding Hovvej 31.Se videoklip fra byrådsmødet herunder Silkeborg kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive alle bygninger på ejendommen Sinding Hovvej 31, Sinding, 8600 Silkeborg. Silkeborg kommune har udsendt en høring, der giver mulighed for at […]

Time out – der skal en tænkepause til.

Posted Posted in Uncategorized

Lige nu er det grønne danske landskab ved at ændre sig. Der dukker store solcelleparker op over hele landet, der skal sikre grøn energi og bedre klima i fremtiden. De sorte solcelleparker bliver en fast del af fremtidens arealer, og derfor skal de placeres med omhu. Grøn energi og kulturværdier skal gå hånd i hånd. […]