Det ældste hus i Silkeborg kommune

Sidste nyt
Silkeborg byråd vedtog under byrådsmødet d. 31. maj 2021 at der kan gives nedrivningstilladelse til Sinding Hovvej 31.
Se videoklip fra byrådsmødet herunder


Silkeborg kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive alle bygninger på ejendommen Sinding Hovvej 31, Sinding, 8600 Silkeborg.

Silkeborg kommune har udsendt en høring, der giver mulighed for at indsende høringssvar indtil d. 11-3-2021.

Find høringen her

Idet vi taler om et hus fra 1650, og tilmed det ældste hus i Silkeborg kommune, har Bevaringsforeningen valgt at indgive et høringssvar. Find svaret herunder.


Bevaringsforeningen for Silkeborg kommunes høringssvar til nedrivning af bebyggelse på Sinding Hovvej 31 i Sinding

Vi kan i Bevaringsforeningen for Silkeborg kommune kraftigt anbefale at der ikke gives nedrivningstilladelse til stuehuset Sinding Hovvej 31.

Årsag til at der ikke bør gives nedrivningstilladelse begrunder vi med husets høje alder, husets kulturhistoriske værdi og et stuehus der er i forholdsvise god stand. Huset er den ældste bygning i Silkeborg kommune, og ser man på landsplan findes der ikke mange huse med så høj en alder. I de databaser vi har rådighed over findes der på landsplan godt 3000 bygningen med samme eller højere alder, men heraf er knap 2000 landets middelalderkirker. Derudover er der ca. 600 bygninger fra samme perioden som er fredet, hvilket får Sinding Hovvej 31 op i en top-400 af bevaringsværdige huse fra samme periode eller ældre.

Vi har i Bevaringsforeningen lavet en liste over de 1600- og 1700-tals huse der stadig findes i Silkeborg kommune og som stadig bærer præg af deres oprindelige udseende. Listen viser at der er 3 huse fra 1600-tallet og 31 huse fra 1700-tallet i kommunen. For en kommune med knap 100.000 indbyggere er det ikke mange huse fra den periode.

Det ældste hus er som sagt dette i Sinding, og derudover findes 1600-tals huse i Kjellerup og Ans. I Silkeborg kommune lader vi os ofte forblinde af at Silkeborg er en ny by, og det er den også. Men i kommunen har der været bysamfund meget længere tilbage i historien, og det er den historie vi mister ved at tillade nedrivning at dette unikke stuehus. For at finde det næstældste hus i kommunen skal vi frem til år 1675.

For at sætte årstallet 1650 lidt i perspektiv, har vi fundet historiske hændelser omkring og efter dette årstal.

Trediveårskrigen sluttede to år før huset blev bygget.
Samme år som huset blev bygget, blev byen Fredericia grundlagt.
Huset er bygget 10 år før Frederik III indførte enevældet.
Huset var 11 år gammelt da Ludvig 14. påbegynder opførelsen af Versallis slottet nær Paris.
Huset var 25 år gammelt da den Skånske krig begynder – varer til 1679.
Huset var 40 år gammelt da søhelten Tordenskjold (Peter Wessel) fødes.
Huset var 83 år gammelt da stavnsbåndet blev vedtaget, og 138 år gammel da stavnsbåndet blev ophævet.
Huset var 143 år gammelt da Ludvig 16. af Frankrig og Marie-Antoinette henrettes i Paris.
Huset var 194 år gammelt da Michael Drewsen får tilladelse til at anlægge en papirfabrik ved Gudenåen.

Huset blev i 1999 vurderet til en bevaringsværdi på 4, hvilket i ord betyder, at huset i kraft af dets arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.
Uheldigvis forholder der sig sådan at i Silkeborg kommune betragtes kun bygninger med en bevaringsværdi på 1-3 som bevaringsværdige, hvilket bringer os i det misforhold at dette hus fra 1650 ikke betragtes som bevaringsværdigt af Silkeborg kommune. Bevaringsforeningen har i mere end 10 år kæmpet for at få bevaringsværdi 4 med i kommuneplanen som bevaringsværdig, men indtil nu er det ikke lykkedes på trods af at det er almindelig anvendt i danske kommuner, inklusiv vores nabokommuner.

Hvem der ønsker at købe huset, og til hvilke formål, ved vi ikke. Vi kan kun se at de kommende ejers begrundelse for at nedrive huset er at huset er en utidssvarende bolig, med blandt andet meget begrænset loftshøjde og størrelse. Men hvorfor vil mulig køber overtager et 351 år gammelt bevaringsværdigt hus, når det ikke opfylder ens behov.
Vi har været i kontakt med kommunen omkring den mulig ny ejers planer med grunden efter en eventuel nedrivning, og kommunen har oplyst os, at årsagen er at ejer ønsker at bygge et nyt hus. Til spørgsmålet om der har været henvendelse fra ejendomsinvestorer der ønsker at opføre flere boliger på grunden, som vi nu ser det ske på Tandskovvej i Sinding, var svaret nej.

Vi kan godt forstå at en evt. kommende ejer ønsker et moderne hus som bolig, men det er der rig mulighed for at gøre andre steder. Vi kan også godt forstå at det til tider kan være svært at sælge et bindingsværkshus fra 1600-tallet. Men køberne er derude. Idet huset ikke har forandret sig væsentligt i 351 år, så må priserne ved køb og salg af huset ikke komme som en overraskelse for nogen. Huset blev solgt i fri handel i 2004 og var igen til salg i 2020, begge gange til priser der må forventes for en ejendom i Sinding.

Vi har ikke haft mulighed for at besigtige huset og må derfor vurdere husets tilstand og værdi ud fra de oplysninger vi er i besiddelse af i forbindelse med at husets bevaringsværdi i 1999 blev vurderet som velholdt, men i 2021 bliver huset af en ejendomsmægler vurderet som værende i dårlig stand. Hvis det er korrekt så har det taget den nuværende ejer 22 år at ødelægge et 351 år gammel hus, og det tror vi ikke på.

En nedrivningstilladelse burde efter vores overbevisning som minimum blive afgjort politisk, idet det vi taler om en meget speciel ejendom i Silkeborg kommune.