Vestergade 81

En ejendomsinvestor har i 2021 opkøbe ejendommene Vestergade 81B og 81C med henblik på en nedrivning af ejendommene, for derefter at opføre nyt randbyggeri. Det ny byggeri tænkes opført i 4 etager med flad tag.

Bevaringsforeningen fik kendskab til sagen ved et tilfælde idet vi fik nys om at der var udsendt en nabohøring til de omkringliggende matrikler.

Lokalplan 112.14 (gælder for karreen Vestergade, Toldbodgade, Skolegade og Grønnegade) siger at ny randbebyggelse må have et etageareal på 850m2, må opføres i 3 etager med udnyttelig tagetage og med saddeltag.
Ejendomsinvestoren ønsker at opføre bebyggelse med 1049 m2, opføre i 4 etager og med fladt tag.
Afvigelserne fra lokalplanen kræver en dispensation, og det er i forbindelse med den dispensation at kommunen indkalder til nabohøring.

Vi har været i kontakt med kommunen, og de kan oplyse at der (uge 4 2022) ikke var ansøgt om nedrivning af de to eksisterende ejendomme.

Vi kan forstå at lejer i både Vestergade 81B og 81C har fået opsagt deres lejemål med begrundelse i at bygningerne skal nedrives. Men der er til dags dato ikke givet tilladelse til nedrivning fra kommunen, så hvordan en nedrivning kan anvendes som grund til opsigelse af beboers/lejers lejekontrakt er vist ikke helt efter bogen.

Hele historien om nabohøring for disposition til lokalplan, ikke eksisterende ansøgning om nedrivning og opsagte lejemål lyder mystisk.


Men hvad er det for bygninger der skal nedrives

Vestergade 81B

Traditionel 30er etagebebyggelse med et Funkis strejf. Indtil 1934, hvor det nuværende hus blev opført, lå her oplagring af tømmer for Silkeborg Tømmerhandel A/S.
Huset er opført af murermester P. J. Sehested, hvor man kunne fristes til at antage at den nylig ankommene arkitekt Max Pape har haft en finger med i spillet. Til forveksling ligner byggestilen det 2 år tidligere opførte hus på Åhavevej 36 tegnet af arkitekt Hans Chr. Rasmussen.
Bygningen har et flot mansardtag og viser et udtryk af tidlig funkisinspiration. En bygning der arkitektonisk repræsenterer sin tid.
I Silkeborg kommuneatlas er bygningen vurderet til at have en bevaringsværdi på 4, hvilket vil sige en høj bevaringsværdi. Især fremhæves bygningens originalitetsværdi som tildeles en værdi på 3. I de fleste kommuner (dog ikke i Silkeborg endnu) må en bygning som denne ikke nedrives uden byrådets tilladelse.

Hvorfor skal Vestergade 81B bevares:

Huset er et pænt hus og unique for sin tid. Det repræsenterer nogle arkitektoniske værdier der ikke skal gå til spilde.
Huset har det udtryk som passer til randbebyggelsen på Vestergade, og til villaerne på den anden side vejen.
Huset fejler intet hvis det blot vedligeholdes efter normale standarder.
Ser man på bæredygtighed, som er absolut et must i dag, vil det være tåbeligt at nedrive et fungerende lejlighedsbyggeri for derefter at opføre et nyt lejlighedsbyggeri.

Åhavevej 36-38. Tegnet af arkitekt Hans Chr. Rasmussen og opført 1930. To år tidligere end Vestergade 81B og med det samme arkitektonisk udtryk.

Vestergade 81C

13 år efter at Drewsen startede papirproduktion ved åen og Silkeborg blev oprettet som handelsplads, byggede købmand L. A. Hviid i 1859 et hus på det der dengang havde navnet Herningvej. Dengang var der 1700 indbyggere i byen og huset lå som et af de første ude på Silkeborg markjorde.

Silkeborg stod og manglede plads til et sygehus og Købmand Hviid stille sit nye hus på Herningvej (nu Ve­stergade 81C) til kommunens disposition. Byrådet sagde tak, og den 1. maj 1859 kunne sygehuset – der hav­de været husvild siden nyt­år – flytte ind.
I Fibigers medicinske to­pografi fra 1863 beretter han, at sygehuset er ind­rettet til 10 patienter samt bolig til økonomen. I bag­huset kunne patienterne rekreere sig i det russiske dampbad.
Kommunens lejemål lød kun på 5 år, og den 1. maj 1864 måtte sygehuset for­lægge residensen til Søga­de 30.

Huset er typisk fra perioden med centreret indgangsparti og tre vinduesfag til begge sider. Huset har et grundareal på 212m2, og luftrummet har sikkert været udnyttet helt fra starten. I baghuset, som er opført i samme årstal som forhuset, var der i de første år russisk dampbad til sygehusets patienter og siden har der været hestestalde.

I Silkeborg kommuneatlas er bygningen vurderet til at have en bevaringsværdi på 5, hvilket vil sige en mellem bevaringsværdi. Værdien i huset ligger dog mere i dets alder (1859), husets historie i de første år, og at det højst sandsynligt var et af de første huse der blev bygget på dengang Silkeborg markjorde men som i dag er meget bynært.

I Bevaringsforeningen forstår vi ikke at huset kun har fået en bevaringsværdi på 5 idet huset står med bygningskrop, vinduesåbninger og tag som på det tidspunkt det blev bygget. Vi vil forslår Silkeborg kommune at få fortaget en ny SAVE vurdering i tilfælde at en ansøgning om nedrivning.

Hvorfor skal Vestergade 81C bevares:

Huset har en alder som ikke mange huse i Silkeborg by, samtidig med at huset er sund og rask.
Huset fortæller byens historie.
Huset har været anvendt til mange formål, og også i dag er der aktivitet i huset. Det kan udlejes.
Huset er indrettet i typisk 70er stil og er sikkert ikke blevet renoveret siden. Derfor er det ganske normalt at der efter 50 år skal fortages en gennemgribende renovering


Hvorfor skal de to huse så nedrives?

Det er egentlig ikke et spørgsmål vi kan svare på. Det kan ikke være på grund af husenes fysiske dårlig tilstand, idet tilstanden er ok, eller at husene ikke kan anvendes til udlejning, idet alle lejemål er udlejet. Den eneste årsag til nedrivning som efter vores bedømmelse giver mening, er at der er større indtjening til ejendomsinvestor ved at bygge nyt og højere. Der er derimod ikke nogen øget værdi for Silkeborg by.


Hvad har ejendomsinvestoren i sinde at opføre på Vestergade 81

I ansøgning til dispensation til nyt byggeri på Vestergade 81 har ejendomsinvestorens arkitektfirma indsendt følgende visualiseringer af det planlagte byggeri. Byggeriet indeholder 12 små lejligheder og 150m2 erhverv, alle med udsigt til de bevaringsværdige villaer på den anden side vejen.