Præstegårde i Silkeborg kommune

Silkeborg kommune er opdelt i 34 sogne, sogne der hver har en kirke. Man må også formode at der til hver kirke i kommunen har været en tilhørende præstegård.
Vi har i Bevaringsforeningen lavet en, ikke videnskabelig men alligevel tæt på det korrekte, optælling af præstegårde i kommunen. Præstegårde der har 100 år eller mere på bagen.
Resultatet viser at der kun er 9 gamle præstegårde tilbage i kommunen. Det er ikke mange, men det skal også ses i lyset af at indenfor de sidste 8 år er der forsvundet 5 præstegårde (Vium præstegård står stadig men har fået nedrivningstilladelse).

At 1/3 af kommunens præstegårde er blevet revet ned på så kort tid, er der to grunde til. Den ene grund er at præstegårdene har fået konstateret skimmel pga. tidligere renovering der er gået galt, og den anden grund er menighedsrådet ganske enkelt ønsker en ny præstegård i stedet for at renovere den gamle.
Der skal siges at alle 5 præstegårde var godt grundmuret byggeri, og kunne sagtens renoveres og bringes til en nutidig boligstandart, hvis renoveringen var fortaget korrekt.
Vi har ikke haft mulighed for at læse alle bygningsrapporter som er grundlag for nedrivning af den enkelte præstegård, men de få vi har læst anbefaler ikke en nedrivning pga. skimmel eller alderdom, men til gengæld hvordan skimmel let kan fjernes og forebygges, og hvordan de gamle præstegårde kan vedligeholdes og efterisoleres. Desværre er de råd ikke blevet fulgt

De gamle præstegårde der stadig eksisterer er selvfølgelig ikke de præstegårde der siden reformationen har været i forbindelse med kirkerne. De nuværende præstegårde har erstattet endnu ældre præstegårde der af en eller anden grund har været tarvelige, eller ikke tidssvarende. Så en udskiftning af præstegårde har altid fundet sted.
Grunden til at vi i Bevaringsforeningen mener at det er forkert at nedrive de gamle præstegårde er at de stadig har en god kvalitet og kan, som sagt, bringes op til nutidig boligstandart. Ved at bevare de gamle præstegårde får vi oven i købet mulighed for at overlade præstegårdene til glæde for de næste generationer. Vi kan så overlade afgørelsen om præstegårdenes skæbne til de næste generationer, i stedet for at nedbryde præstegårdene i dag hvor der ikke er en absolut nødvendig grund til at nedrive dem.

De præstegårde vi har, eller havde indtil for få år siden, svarer i alder nogenlunde til bebyggelsen i Silkeborg midtby. Hvis vi antager det tankeeksperiment at de gamle huse i midtbyen nedrives med samme hast som de gamle præstegårde, så ville Silkeborg midtby ikke have samme charme som i dag, og midtbyens nuværende hygge og handlen mm. vil nok være påvirket i negativ retning.

Som et godt eksempel kan præstegården i Kragelund fremhæves. Her er ikke kun præstegården stadig i brug, men også præstegårdens endnu ældre længer anvendes til mange formål, herunder herberg, FDF kredshus, konfirmandstue og sognemøder.


Præstegårde som er nedrevet eller har fået nedrivningstilladelse inden for det sidste årti.

Sjørslev præstegård
Opført 1913 og nedrevet 2013. Er erstattet af en ny præstegård der er bygget som en kopi af den gamle
Hinge præstegård
Opført 1889 og nedrevet 2016. I 2020 blev en ny præstegård opført på samme sokkel men med noget forenklet udtryk.
Skorup præstegård
Opført 1881 og nedrevet 2019. Er erstattet af en ny præstegård med et helt andet udtryk.
Thorning præstegård
Opført 1870 og nedrevet 2016. I 2020 blev en ny præstegård opført på samme sokkel men med noget mere moderne udtryk.
Vium præstegård
Opført 1858 men har fået nedrivningstilladelse.

Præstegårde i privat eje

Vinding præstegård
Opført 1839
Silkeborg præstegård
Opført 1858
Linå præstegård
Opført 1898
Vrads præstegård
Opført 1906
Grønbæk præstegård
Opført 1757. Er fredet.

Præstegårde der stadig fungerer som præstebolig eller stadig har sognet som ejer.

Levring præstegård
Opført 1879. Fungerer i dag som præstebolig
Kragelund præstegård
Opført 1916. Fungerer i dag som præstebolig
Dallerup præstegård
Opført 1924. Fungerer i dag som præstebolig
Sejling præstegård
Opført 1856/1924. Fungerer i dag som præstebolig