Nedrivning af Åhavevej 103

Vi har i kommunens byggesagsarkiv erfaret at der d. 20. januar er givet nedrivningstilladelsen til huset Åhavevej 103.

Ganske vist er huset lille og beskedent, men fortæller til gengæld en interessant historie om stedet og den person der byggede og boede i huset indtil 1941. Desværre blev huset renoveret engang i 70erne hvor især vinduerne absolut ikke giver huset det oprindelige udtryk som det fortjener.

En ejendomsinvestor har i sommeren 2021 købt huset, og agter at nedrive huset formodentlig for at opførelse af et nyt hus. Hvilket hus der skal opføres ved vi ikke.
Den samme ejendomsinvestor påtænker i øvrigt at nedrive Vestergade 81B og 81C, for så at opføre et ejendomskompleks med 12 lejligheder. Vestergade 81C er et af Silkeborgs ældste huse.

Ifølge de data vi er i besidelse af blev Åhavevej 103 opført som det første huse på Åhavevej. Hvornår grundene blev udstykket ved vi ikke, men indtil 1898 var der ikke bebygget på Åhavevej. Den egentlige bebyggelse lange Åhavevej tog fart i perioden 1900-1920.

Huset fik ved en SAVE vurdering i 1999 tildelt en bevaringsværdi på 5, hvilket er en middel værdi. Den forholdsvise lave bevaringsværdi skyldes hovedsagelig at huset, vel engang i 70erne, fik monteret vinduer der ikke er i overensstemmelse med de originale. Derudover har huset, af en eller anden årsag, fået opmuret en ekstra halv gavlmur, og udviddet med tilbygninger med haven.

På dette gamle matrikelkort ses Åhavevej 103 (den røde cirkel). Kortet viser bebyggelsen kort efter år 1900, hvor Åhavevej 103 var det første huse der blev bygget i området som dengang var Silkeborg markjorde.

Men en ting er selve huset, noget helt andet er historien om de mennesker der har boet i huset. For Åhavevej 103 et historien især interessant om den person der byggede huset, og som boede i huset fra 1898 til 1941.

Peter Esben-Petersen

Der lå ingen huse på Åhavevej på det tidspunkt hvor Peter Esben-Petersen i 1898 besluttede sig for at bygge et hus på Åhavevej 103. Der blev dog samme år opført et hus på Åhavevej 42 og året efter blev bygningen af husholdningsskolen på Åhavevej 44 påbegyndt, men begge er nu nedrevet pga. opførelse af Åviften.

Nu skal også Åhavevej 103 nedrives. Det ældste hus på Åhavevej.

Men hvilke historie gemmer der sig bag huset?

I Den Store Danske Encyklopædi skriver mag.scient. fra Københavns Universitet Niels Peder Kristensen:

Peter Esben-Petersen, 1869-1942, dansk amatørentomolog. Esben-Petersen var lærer i Silkeborg og socialdemokratisk lokalpolitiker (borgmester). Han tilhørte den kreds af jyske lærere, der stod bag tidsskriftet Flora og Fauna, og skrev desuden flere bind i serien Danmarks Fauna om græshopper, guldsmede, vårfluer, netvinger m.m. For arbejder om verdensfaunaen af skorpionfluer og netvinger modtog han en æresdoktorgrad fra Københavns Universitet. Hans yderst værdifulde insektsamling testamenteredes til Zoologisk Museum i København.

Wikipedia.org beskriver Peter Esben-Petersen som følgende:

Peter Esben-Petersen (18 December 1869, in Sverup near Silkeborg – 2 April 1942, in Silkeborg) was a Danish entomologist who specialised in world Neuroptera. He was also interested in the Orthoptera, Ephemeroptera and other insects of Denmark.
Esben-Petersen was a teacher in Silkeborg. He was associated with the entomological series Danmarks Flora og Fauna. For his scientific work on world fauna he received an honorary degree from the University of Copenhagen. His insect collection is largely conserved in the Zoological Museum in Copenhagen, with a part in the Natural History Museum in Aarhus.

Billede af Åhavevej 101 hvor nr. 103 ses til højre. Ca. 1930