Lysbro stationsbygning

Ejeren af Lysbro station, bygningen hvor amatørscenen Perronteatret har holdt til siden 1975, har søgt kommunen om tilladelse til nedrivning af stationsbygningen. Hvad årsagen til at der søges nedrivning ved vi ikke, men vi ved at Lysbro stationsbygning fra 1923 fortæller en historien om Silkeborgs udvikling fra begyndelse af forrige århundrede og til engang i slutningen af 60’erne. Muligvis en glemt historie, men en historie vi alle, sikkert uden at vide det, høster fordelen af i dag.


Bevaringsforeningen for Silkeborg kommune vil i forbindelse med høring om nedrivning af Lysbro stationsbygning indsende et høringssvar. Se høringssvaret herunder.


Høringssvar til nedrivning af tidligere stationsbygning på Lysbroparken 87 i Silkeborg.

Lysbro stationsbygning bør bevares på grund af bygningens kulturhistoriske og arkitektonisk betydning for Silkeborg by og Silkeborgs nordlige omegnsbyer.

Silkeborg var engang et jernbaneknudepunkt hvor hele 6 jernbanestrækninger udløb fra. Ikke mange byer i Danmark kunne måle sig med det antal. Silkeborg som jernbaneknudepunkt er nok en historie der i dag lever en tilbagetrukken tilværelse, men som engang betød meget for byen Silkeborg og for alle de omegnsbyer som havde direkte jernbaneforbindelse til Silkeborg. I dag har de mange jernbaner efterladt sig mange spor i landskabet i form af rekreative jernbanestier og flotte gamle stationsbygninger.

Netop banestrækningen Silkeborg-Kjellerup-Rødkærsbro er karakteristisk ved at store dele af linjen er udlagt til natursti, og at samtlige stationsbygninger er bevaret. De stationsbygninger der er SAVE vurderet ligger med en bevaringsværdi mellem 2 og 4, hvilket vil sige at de er ganske godt bevaret og vedligeholdt siden deres opførelse omkring 1923.

Lysbro stationsbygning er én af de i alt 10 stationsbygninger der fandtes på strækningen. Især på strækningen Silkeborg-Kjellerup blev der dengang i hhv. Lysbro, Øster Bording, Skægkær, Lemming, Hinge og Hindbjerg opført 6 stationsbygninger efter samme tegning. De 5 af stationsbygningerne er nu private boliger og bliver stadig vedligeholdt og fremtræder i deres oprindelige udseende, hvorimod stationsbygningen i Lysbro, der er ejet af en ejendomsinvestor, desværre må se frem til at der fokuseres mere på profit end på at vedligeholde og bevare vores kulturarv.

Stationsbygningen i Lysbro har siden 1975 været anvendt som amatørteater, og man må derfor forvente at der skal påregnes en del renovering hvis huset skal anvendes til bolig eller til fælleshus for Lysbroparken. En renovering som ikke kan komme bag på nogen, og som givetvis også kan afspejles i de seneste salgspriser. Det viser sig at de øvrige 5 stationsbygninger på samme jernbanestrækning, og som i dag anvendes til bolig, kan opretholde gode salgspriser. Derfor burde det også være muligt for Lysbro stationsbygning.

Vi har desværre ikke kunne finde oplysninger om arkitekt, eller finde originale bygningstegninger, men vi er ikke i tvivl om at stationsbygninger er opført i en god og robust kvalitet, som var kendetegnende for offentlige byggerier i den tid.

Desværre fremgår det ikke af ansøgning om nedrivning hvad grunden skal anvendes til efter en evt. nedrivning. I ansøgning om tilladelse til nedrivning er nævnt at hovedbygningen efter manges års brug, bl.a. som teaterbygning, er nedslidt og i generel dårlig stand. At bygningen er nedslidt efter mange års brug kan vel ikke komme bag på nogen, men at bygningen er i generel dårlig stand genkender vi ikke. Sokkel, murværk og tag ser ganske godt ud, og de fleste vinduerne og selv hoveddøren ser ud til at være de oprindelige fra 1923.

Under udarbejdelse af lokalplan 112.13 for boligområde ved Herningvej fra 2001, var der desværre ikke taget tilstrækkelig hensyn til stationsbygningens fremtræden og omgivelser. Stationsbygningen er meget integreret i det nye byggeri og vil, som i dette tilfælde hvor det ikke mere anvendes som teater, ligge som en ø i et forholdsvis nyt boligbyggeri. Der burde dengang i lokalplanen være afsat mere udenomsplads til stationsbygningen, således at den mere udgjorde en selvstændig matrikel. Netop det faktum er muligvis også årsagen til at ejer ønsker at nedrive bygningen, men skal dog ikke være en hindring for at bevare stationsbygningen.

I lokalplanen nævnes der blandt andet at ”Der må i princippet ikke ske ændringer i den gamle stationsbygnings fremtræden uden tilladelse fra Silkeborg Byråd”. Desuden nævnes det i lokalplanen at der for området gives mulighed for 2 fælleshuse, hvoraf det ene primært omfatter den gamle stationsbygning.

Stationsbygninger på jernbanestrækningen Silkeborg-Kjellerup:
Silkeborg banegård: Drewsensvej 5. Bevaringsværdi 3 (DSB)
Lysbro: Lysbroparken 87. Bevaringsværdi 4 (MELA HOLDING ApS)
Øster Bording: Øster Bordingvænget 5. Bevaringsværdi 3. (Privat eje)
Skægkær: Skægkær Banevej 8. Bevaringsværdi 2. (Privat eje)
Lemming: Lemming Brovej 22. Bevaringsværdi 4 (Privat eje)
Hinge: Tingskrivervej 38. Er ikke SAVE vurderet. (Privat eje)
Hindbjerg: Hindbjergvej 10. Er ikke SAVE vurderet. (Privat eje)
Kjellerup: Jernbanegade 14-18. Er ikke SAVE vurderet. (Ejerforen. Jernbanegade 14-26)

Venlig hilsen
Bevaringsforeningen for Silkeborg kommuneSe flere billeder herunder