Rytterholt

Alle der har sejlet på Borre sø kender Rytterholt. Det karakteristiske hus i Svejbæk med de to pompøse tårne og en fantastisk historie med forbindelse tilbage til forfatter og lokalhistoriker Edvard Egeberg.
Rytterholt blev opført i år 1900, og har siden været en meget markant bygning ved bredden af Borre sø. Læs historien i links herunder.

Indtil 2010 var Rytterholdt bolig for en automobilforhandler fra Silkeborg, men blev i 2010 sat til salg, og i 2011 solgt til et ejendomsselskab. Rytterholt blev derefter atter sat til salg, men stadig flere prisreduktioner fulgte, og i 2016 blev huset taget af markedet. Samtidig med at huset var til salg forsøgte ejeren flere gange at søge kommunen om mulighed for at udstykke grunden, som dog ikke lykkedes på grund af de gældende kommuneplaner for området der forbød yderligere udstykning.

I 2016 blev der vedtaget en ny lokalplan for området, og den gav mulighed for udstykning, og dermed også nedrivning af Rytterholt. Bevaringsforeningen, og andre, gjorde indsigelse mod muligheden i lokalplanen for nedrivning af huset. Men intet hjalp.

September 2020 fik ejeren af Rytterholt sin nedrivningstilladelse af Silkeborg kommune.


Find flere informationer om Rytterholt herunder.

Villaen Rytterholt er beskrevet så udmærket i WikiSilkeborg. Find det her.

I bladet Syn for Sogn fra 2011, som udgives af Silkeborg arkiv, har Rita Nielsen på side 41 en fin beskrivelse af Rytterholts historie. Find den her.

Rytterholt sat til salg. Artikel i Midtjyllands avis 2010. Find den her.

Rytterholt sat til salg. Billeder i Midtjyllands avis 2010. Find dem her.

Rytterholt sat til salg. Børsen 2012. Find den her.

Høringssvar fra Bevaringsforeningen for Silkeborg kommune til lokalplan 36-009 for Rytterholdt og Holten. Desværre unde resultat.
Find høringssvaret her.

Rytterholdt 1920
Reklamepostkort for ‘Rytterholt’, der var ejet af frk. Thomsen.
Rytterholt var ikke ‘hotel’ men sommerpensionat.