Bevaringsværdi

I forbindelse med at Silkeborg kommune har sendt kommuneplan 2020-2032 i høring indtil d. 12. oktober er et af Bevaringsforeningens ønsker til den ny kommuneplan at bygninger med en SAVE bevaringsværdi på 1 til 4 optages i kommuneplanen. I dag optages kun bevaringsværdierne 1 til 3.

Men hvad er en SAVE vurdering.
At SAVE vurdere en bygning er at give den et antal point ud fra bygningens Arkitektoniske værdi, Kulturhistorisk værdi, Originalitets værdi og Tilstand. Bygningen for derudfra tildelt point fra 1 til 9, hvor 1 er de mest bevaringsværdige bygninger og 9 er de mindst bevaringsværdige. Alle bygninger i den gamle Silkeborg kommune blev SAVE vurderet i 1999 med det resultat at der er 151 bygninger med en bevaringsværdi mellem 1 og 3, og 849 bygninger med en bevaringsværdi mellem 1 og 4.

Det er kun bygninger der optages i kommuneplanen der kan betragtes som bevaringsværdige, og derved får bygningen den ekstra opmærksomhed og beskyttelse det indebær. Som sagt gælder i Silkeborg kommune at bygninger med værdier 1-3 er optaget. Til sammenligning optager de fleste af vores nabokommuner værdier 1-4 i deres kommuneplaner.

Men hvad er en bevaringsværdi på 1, 2, 3 eller 4? For at se på vurderingen med lokale øjne har vi udvalgt et antal huse fra Silkeborg med forskellig bevaringsværdi.


Huse med bevaringsværdi 1

Har en bygning en bevaringsværdi på 1, er bygningen for det meste fredet. Dog findes der få huse med denne værdi i Silkeborg som ikke er fredet.

Eriksborg på Nørreskov bakke fra 1933

Vurdering:
Velproportioneret, symetrisk rødstensbygning som repræsenterer periodens gode håndværk og arkitektur.
Er stort set uændret siden opførelsen.

Huse med bevaringsværdi 2

Huse som egentlig i arkitektonisk og historisk henseende kunne fredes, men hvor det indre er ændret eller ombygget.

Hostrups præstegård på Vestergade fra 1858

Vurdering:
Meget velproportioneret rødstensbygning m. historiske dekorationer.
Meget velholdt og godt istandsat.
Kulturhistorisk, arkitektonisk og miljømæssig rigtig perle

Skovvillaen på Silkeborg bad fra 1885

Vurdering:
Arkitekt Anton Rosen, godt stileksempel.
Detaljerigdom, harmoni og symmetri.
Godt indpasset i skovmiljø.

Huse med bevaringsværdi 3

Huse som i det ydre er nær det originale.

Handelsskolebygning på Markedsgade.

Vurdering:
Gode proportioner i tegl og formstensdetaljer.
Opført i historicistisk stil.
På trods af ændringer,stadig en arkitektonisk fin bygning

Nygade 5 fra 1916

Vurdering:
Fantasifuld rødstensbygning med gode originale butiksfacader.
Gedigent teglstensarkitektur god detaljering i formsten.
Velbevaret, arkitektonisk god byejendom

Huse med bevaringsværdi 4

Huse der stort set er nær det originale men hvor nogle få detaljerændringer eller dårlig vedligeholdelse ikke retfærdiggør en værdi på 3.

Torvet 10B (hjørne Fredensgade/Torvet) fra 1920.

Vurdering:
God hjørnemarkering, rodet underfacade.
Ændringer af butiksfacader, vinduer og top kviste.
God hovedform – butiksfacaden burde behandles ensartet.

Vestergade 35 fra 1997

Vurdering:
Pudsarkitektur med søjler, kvaderlisener m.m.
Historistisk facadearkitektur.
Butiksfacade og kvistvinduer ændret.
Gadesiden er rodet, gårdsiden er god.

Baggesensvej 22 fra 1925

Vurdering:
God hovedform.
Tagsten udskiftet.
Stemningsfuld bygning.

Nygade 23A fra 1912

Vurdering:
Med inspiration fra jugendstilen, pudsdetaljer.
Underfacaden ombygget.
Velholdt.
Markant bygning, uheldig ombygget underfacade.

Christian 8.s Vej 18 fra 1902

Ejendommen er dekoreret af arkitekt Anton Rosen

Vurdering:
Pudset ejendom med frontkvist og søjlemotiv ved vinduer.
Kviste, plastik vinduer.

Bygade 13, Mollerup fra 1882

Vurdering:
Velproportioneret bindingsværk med 3/4 valm.
Røde tavl opstreget som murværk.
Godt placeret, god hovedform.
Et stemningsfuldt hus.

Ofte er det kun små detaljer eller dårlig vedligeholdelse der er forskellen mellem er bevaringsværdi på 3 og 4. Derfor burde Silkeborg kommune også betragte værdi 4 huse som bevaringsværdige huse i den ny kommuneplan.