Christian 8.s Vej 24 nedrives

Silkeborg er ved at miste en af sine smukke karré byggerier.

Christian 8.s vej blev bebygget i perioden 1900-1930. Byggeriet som danner en smuk facade mod Christian 8.s Vej.

I slutningen af 60erne besluttede byrådet at sanere vestsiden af Christian 8.s Vej. Det hed sig at bygningerne var i dårlig stand, hvilket de ikke var, og at der skulle føres en 4-sporet vej gennem byen. Siden har vestsiden af Christian 8.s Vej været et katastrofe byggeri, der nu efter 25 år igen skal saneres.

Østsiden af Christian 8.s vej blev bevaret og bestod som sagt af bebyggelse fra perioden 1900-1930. Desværre har Silkeborg kommune ikke formået at tilvejebringe lokalplaner der skulle beskytte denne bebyggelse, og det resulterer nu i at driftige bygherrer nedriver de gamle bygninger for så at opføre nye og højere bygninger der vil indbringe mere profit.

Også huset Christian 8.s Vej 24 er desværre ikke vedligeholdt således at dets oprindelige udseende er bevaret. Især ses det ved valg af vinduespartier hvor de sprossede vinduer er udskiftet ned store glasflader, samt ved bibeholdelse at husets oprindelige ornamentik.

Hvis de gamle bygninger i Silkeborg skal bevares skal der ske en indsats nu. Ud af de oprindelige 14 bygninger på Christian 8.s Vejs østside for forrige århundredets begyndelse, er nu 4 nedrevet inden for de sidste 8 år. Fortsætter trenden, så vil Christian 8.s vejs oprindelige bebyggelse være nedrevet og erstattet med nyt i år 2040. Er det den by vi vil overdrage til vores børn og børnebørn.

Christian 8.s Vej 24 blev opført at K. P. Kristjansen (1861-1930) i 1905. K. P. Kristjansen var dengang en foretagsom arkitekt og bygmester, hvis bygninger var æstetisk smukke. Det siges at Christian 8.s Vej 24 var K. P. Kristjansens første projekt i Silkeborg. Sidenhen opførte K. P. Kristjansen en del markante bygninger i Silkeborg. Se fotoserien herunder som viser en del at de bygninger der bærer hans navn.