Fredensgård vedtaget

Beslutning

Enhedslisten (Ø) stillede forslag om, at sagen udsættes og sendes tilbage for at få beregnet de økonomiske konsekvenser. For forslaget stemte Enhedslisten (Ø). Imod stemte de øvrige medlemmer af byrådet.
Forslaget faldt.

Indstillingen fra Plan- og vejudvalget herunder anbefaling om almene boliger godkendt. Imod stemte Dansk Folkeparti (O), Enhedslisten (Ø), Jonas Sivertsen (A), Helle Gade (A), Kim Barslund (A), Dorthe S. Jensen (A), Claus Løwe Klostergård (F) og Bente Refslund (F).
Dansk Folkeparti (O) stemmer imod tillæg til lokalplan 10-032 (Fredensgård) Idet vi mener at 4 etager ud mod torvet er for højt ift. Kirken, at højhuset på 20 etager er meget for højt Ift. Byens øvrige skala. Vi kan heller ikke se at der kommer en gangbro over Kristians d. 8. vej samt at nedkørslen til P. kælder på samme vej fjernes som der var lagt op til, på det første møde i ØKE, betalt af udvikler, på dette møde var højhuset også på 17 etager.

Enhedslisten ønsker et lavere og mindre markant byggeri, som er mere i overensstemmelse med Silkeborg bykernes historie og egenart, end det foreslåede i sagen.

Enhedslisten ønsker desuden klarlagt via uvildig vurdering og efterfølgende dialog i byrådet, om der i sagen er sket forsvarlig forvaltning af Silkeborg Kommunes økonomi, hvad angår de økonomiske forhold mellem A. Enggaard A/S og Silkeborg Kommune.

Endelig ønsker Enhedslisten at udtrykke, at vi vurderer, at byrådet ikke har fået tilstrækkelige oplysninger til afgørelsen af sagen og udtrykker i den forbindelse kritik af kommunens ledelse.

På baggrund af de tre nævnte forhold stemmer Enhedslisten imod i sagen.