Tårnet på Fredensgade

På byrådsmøde d. 23. marts 2020 blev der givet grønt lys til A. Enggaards byggeri på Fredensgade. Et byggeri der inkludere et 70 meter højt tåre.
22 byrådsmedlemmer stemte for og 9 stemte imod.

Se stemmefordelingen her

Følg byrådsmødet her


Følgende er uddrag fra WikiSilkeborg.dk om Fredensgade

Find link til WikiSilkeborg her

Fredensgade set fra Torvet, 1928

Fredensgade fik sit navn på et byrådsmøde 10. september 1896, hvor man behandlede et andragende fra beboerne i Granskoven. De anmodede om, at vejen fremtidigt måtte blive kaldt “Fredensgade”.

Silkeborg Avis citerer 11. septembet 1896 formanden for kommunalbestyrelsen for at have sagt: “Dette navn skal, siger andrageren, være et symbol på den fred og ro, der herefter sænker sig i denne gade.”

Før da hed området Plantagen, Granskoven eller Reberbanen – navne som brugtes i flæng. Fra kirken og hen over det område, hvor Torvecentret og Busterminalen er beliggende, var der oprindelig en lille skovbevoksning med fyrretræer, hvoraf de sidste med mindelser fra den tid måtte lade livet i 1986. Men her var også rebslager Holsts reberbane og endelig blev arealet brugt af beboerne som tøjtørreplads. På gadens østlige side lå tidligere Fredensgades Afholdshotel (Fredensgade 5) og Kornmod Realskole (Fredensgade 9), der i 1961 overtog Silkeborg Seminariums bygninger i Skolegade. Falcks Redningskorps / Falckstationen havde til huse i Fredensgade 17.


Se Bevaringsforeningens høringssvar til Fredensgård lokalplanen her