Arrangementer

2018

BEVARINGSPRIS

Toustrup Forsamlingshus

I år, i 2018, er det Toustrup forsamlingshus som ligger i den østlige ende af Silkeborg kommune, der skal have årets bevaringspris fra Bevaringsforeningen for Silkeborg kommune.

Huset er opført i 1897, som mange andre forsamlingshuse blev det i den periode rundt om i Danmark. De første forsamlingshuse i Danmark blev rejst i 1870’erne i tilknytning til skytteforeninger, grundviske højskoler og friskoler. Men da Estrups højrestyre i 1880’erne forbød at holde foreningsmøder på offentlige skoler, satte det gang i opbygningen af rigtig mange forsamlingshuse, som en del af en bred venstrebevægelse på landet. Sikkert også Toustrup Forsamlingshus, som blev bygget af befolkningen i Toustrup. Forsamlingshusene er dermed et markant kulturtræk ved dansk landbokultur.

Her kunne man holde møder, gymnastik, foredrag og fester af alle mulige slags – både for børn og unge, for ældre og så var der plads og service til de mange private fester, man også holdt. I 1920 var der i alt bygget ca. 1600 forsamlingshuse i Danmark, i dag er der vel ca. 1.000 tilbage. Flere steder er husene blevet dårligt vedligeholdt, er utidssvarende og er revet ned, som f. eks. i Grauballe.

 

Forsamlingshuset i Toustrup blev mellem 1934 og 1973 udsmykket af den lokale lærer Hans Erik Jensen, som i 1923 kom til egnen. I sin fritid malede hans og det er blevet til 2.00 billeder som hænger rundt i mange hjem.

I 1934 malede han det store gavlmaleri og i årene herefter fulgte motiver fra gårde og huse i sognet, som de så ud i 1920’erne, da han kom til egnen. Alle malet på de kalkede vægge i huset. Mange af dem kan man stadig genkende, men andre er væk af brande og vejomlægninger. Men store dele af den gamle landsby er bevaret på væggene og kan i dag fortælle historie om området.

Som mange andre forsamlingshuse blev huset i Toustrup godt brugt og med tiden også utidssvarende, såvel køkken som toiletforhold kunne ikke godkendes af myndighederne. Men befolkningen i Toustrup gav ikke op der var jo også de flotte malerier at tage hensyn til –foreningen fik et lån i Sparekassen, og da det ikke var nok gik en ihærdig bestyrelse ud for at stemme dørklokker, og beboerne i Toustrup by, Toustrup Station og Toustrup Mark og vist også nogle i Sorring gav et tilskud, alt efter hvad hver familie havde mulighed for, og forsamlingshuset blev reddet på målstregen. Nogle år efter lykkedes det, at skaffe penge til restaurering af malerierne, så de blev frisket op. Der blev afholdt maleriudstilling, hobbyudstilling og afholdt foredrag for ar skaffe ekstra midler ind til huset. Siden er der kommer flere forbedringer, så borgerne i dag har et meget flot og helt igennem bevaringsværdigt forsamlingshus, som danner ramme om rigtig mange fælles og private aktiviteter. Der er ikke så mange egentlige bønder tilbage, men rigtig mange andre mennesker som søger det gode liv på landet.

Forsamlingshuset vidner i den grad om at landsbysamfundene kan overleve og skabe nogle gode rammer omkring fællesskabet i landsbyen.

Det er så fortjent, at Bevaringsprisen går til foreningen bag Toustrup Forsamlingshus.

Fortællearrangement i Kulturmiljøet Silkeborg Bads parkanlæg i anledning af Arkitekturens Dag

Søndag 30 september 2018 

Ca 20 deltagere tog på rundvisning i parken i skiftende dansk sensommervejr, hvor vi hørte om den fantastiske natur, den spændende historie fra før 1880 til i dag, krigens tid, bygningernes historie, om arkitekt Wilhelm Dahlerup og arkitekt Anton Rosen og deres bygninger, om parkens sjældne træer og om skulpturer fra 1929 til i dag


Vi var også lige omkring historien om Silkeborgs spæde start  samt om grundlaget for placeringen af Kurbadet, nemlig Arnakkekilden


Omvisningen tog ca. 2 timer afbrudt af en kaffepause, hvor vi nød foreningens hjemmebag i pergolaens hyggelige grønne omgivelser


Det var en dejlig eftermiddag, hvor vi fik talt om, hvad vi hver især kunne huske 


Ingelise Nielsen, aktiv i Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune og dagens foredragsholder2017

BEVARINGSPRIS


Overrækkelsen af Bevaringspris 2017

til arbejderboligen på Christian 8.s Vej 52


Det er i år en bygning i Silkeborg tidl. kommune, der skal have prisen. Til næste år bliver det en bygning i tidl. Gjern Kommune.


Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommunes bestyrelse har besluttet at give Silkeborg Kommune Bevaringspris 2017 for Arbejderboligen på Christian 8.s Vej 52, det gule hus ved Silkeborg Museum. Silkeborg Kommune købte i 1984 ejendommen, så den senere kunne blive Arbejderbolig og museum. Og det har stor betydning forklarer den, der indstillede Silkeborg Kommune til modtagelse af Bevaringsprisen, i det følgende:


Huset er fra 1770, men er indvendigt indrettet som i 1910. Der var opr. 2 arbejder lejligheder i huset, men der er nu en lejlighed indrettet som i 1910 samt et arbejdermuseum. Der hørte en lille have til lejlighederne.


Lejlighederne var for arbejdere på Papirfabrikken, fra den startede i 1844. Huset var en del af en hel længe med arbejderboliger.


Arbejderboligernes og arbejdernes historie formidles efter behov via kaffeselskaber som i 1910.


Silkeborg er en ung by, hvor de første streger til byen blev slået i 1844, da papirfabrikant Drewsen kom til byen for at oprette en papirfabrik ved åen.


Siden da har der været en rivende udvikling i Silkeborg, der har været industriby, handelsby, skoleby, kurby, bilby, kunstby, alt omgivet af en fabelagtig natur.


I dag er vi en lille storby, og det går stærkt, af og til for stærkt, med at lade gamle bygninger vige, for at skabe plads til udvikling og vækst.

Det lille arbejderhus minder os om, at vi har en historie, og hvor vi kommer fra.


Lad os bruge dette fantastiske minde fra de mennesker, vi står på ryggen af, til at tænke os grundigt om, inden vi river ned. Tænke, at vi måske kunne renovere i stedet for at rive ned, så vi kan aflæse historien, også i vore huse – og frydes ved den sjæl, der følger med gamle huse! At gamle bygninger og bymiljøer også bidrager til øget udvikling og vækst, har Real Dania for nylig påvist i en landsdækkende undersøgelse.


Bevaringspris 2017 vil nu blive overrakt til Borgmester Steen Vindum, som vil modtage den på vegne af Silkeborg Kommune.

Bevaringsprisen består af et skilt, der kan sættes på Arbejderboligen og et diplom til Silkeborg Kommune for udvist vilje til bevaring af kulturhistoriske værdier i vores lokalsamfund. Det er også relevant med et eksemplar af Realdanias: Vores fælles Skatkammer, Bygnings arven er penge værd! Samt et års gratis medlemskab af Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune og herunder modtagelse af Landsforeningens blad By&Land.


Tillykke med Bevaringspris 2017!


Servering

ARKITEKTURENS DAG

Arkitekturens dag 2017, D. 1. okt. på Vindingvej11, Velling, Bryrup

Dagen forløb over al forventning, Ca. 40 var mødt op for at høre Nikolaj Hyllestad fortælle historien om bindingsværk. En fantastisk beretning og træ og håndværk.

Bygningsrestaurator og bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Knudsens reparation af en tavl endte i en total udskiftning af en tavl. Det var spændende at følge.


Arkiv, bevaringspris

2016

I 2016 blev der som planlagt uddelt en Bevaringspris i tidligere Them kommune. Den blev givet til Veteranbanen Bryrup-Vrads for den meget oprindelige bevaring af Vrads Station også indvendig. Overrækkelsen fandt sted den 23.oktober ved Vrads station. Flere af Veteranbanens folk deltog i overrækkelsen idet de kom kørende med særtog fra Bryrup.

2015

Bevaringspris 2015 blev overrakt den 30.maj kl.14.00 i Torvet 12 i Kjellerup til Kirsten Møller og Torben Jensen for respektfuld renovering af det tidligere Tinghus.

2013

Bevaringspris 2013 blev overrakt den 6.okt. i Truust gamle skole til Kirsten og Ib Østergaard blandt andet for bevaring af de smukke vinduer.

2012

Bevaringspris 2012 blev overrakt den 9.dec. kl. 14.00 på Traktørstedet Ludvigslyst til Kira Provst Hansen.

Se talen her

2007

I 2007 blev Bevaringsprisen den 1.juni givet til Niels Peter Toft og Vinnie Toft for bevaring af Krogsgården i Voel, der ellers er meget præget af parcelhuse, selvom det er en tidligere landsby.


Hermed en link til talen, der blev holdt ved overrækkelsen.


Arkiv, byvandringer

2001

Bevaringsforeningen deltog siden 2001  i Bygningskulturens dag, - På den måde fremhævede vi  værdien af at bevare bygninger med kulturhistorisk og arkitektonisk værdi.

Desværre er Kulturarvsstyrelsen ophørt med traditionen at have en årlig temadag. Vi deltog i den sidste i 2008, der som tema havde Velfærdssamfundets Bygninger. Vi var blandt andet på vandring til frysehuset i Voel, Sorringvej 38 og Museumsinspektør Jytte Thorndahl fortalte i Voel tidligere bibliotek om frysehusene og deres store betydning for husholdningen.


I 2007 var temaet Industriens Bygninger.


Søndag den 9.september fra kl.15-16.30 vandrede 25 interesserede deltagere rundt til Industriens bygninger i Fårvang.

Turguide var Murermester Svend Aage Nedergaard, som havde deltaget i planlægningen af den nyere industri i Fårvang. - Han havde også deltaget i bygning og ombygning.


Mødested var den gamle station på Jernbanegade 13, hvor der nu er børnehave.

Vandringen sluttede også her. Deltagerne modtog en bog om Industriens Bygninger udgivet af Kulturarvsstyrelsen. Og der var et let traktement. - En hyggelig afslutning på en spændende og oplysende vandring


2006

For at skabe interesse for bevaring af de ældre bygninger  har Bevaringsforeningen arrangeret byvandringer i lokalsamfundene. - Det har været ældre, lokalhistorisk interesserede personer fra lokalområdet, vi har fået til at fortælle om husene og menneskene på en sådan vandring. Fremover vil vi meget gerne fortsætte med sådanne vandringer sammen med samarbejdspartnere.


Åge Jakobsen i Sorring i august 2000

Bent Schrøder i Gjern i maj 2000

Frode Rydal Nielsen i Voel i maj 2004

Anders Peter Andersen i Grauballe i maj 2002

Thomas Røddik i Fårvang i august 2006

Fra denne side er visionen, at der bliver mulighed for at gå på digital landsbyvandring i lokalsamfundene i Silkeborg kommune for at styrke interessen for lokalområderne, så der skabes liv i dem og turister samt tilflyttere føler, at det er godt at være der, og at der er oplevelser at hente. Det ser ud til, at der fra vi begyndte visionen i 2004 nu sker en udvikling, som vi i 2009 foreslog overfor både LAG og Silkeborg Kommune. Se forslaget. Vi er klar til links til lokalområder, som har en digital landsbyvandring.

KontaktFormand og Webmaster

Ejgil Prinds

Telf. 21693555

prinds@mail.dk

Sidste nyt


Marts 2017

Bevaringsforeningen arbejder på at registrere kulturmiljøer i Silkeborg kommune. Har du kendskab til kulturmiljøer du ønsker bevaret, så kontakt foreningen


Copyright @ All Rights Reserved