Bevaring

Bygninger og kulturværdier der forsvinder fra Silkeborg kommune

November 2018

Christian 8.s Vej 10

Opført 1898 som et to-families hus i to etaget (3 etager mod gården). I 1939 udføres kviste mod gaden, og i 1946 sammenbygges kvistene (Max Pape).


Christiansvej 8.s Vej 12

Opført 1925 som et to-families hus i to etaget

X

August 2018

Estrupsgade 10 blev opføre år 1900, og varetog en årrække rollen som kæmnerkontor (nutidig kommunekontor) for Silkeborg. Årsagen til at administrationen af Silkeborg blev flyttet til Estrupsgade var, at rådhuset på torvet på det tidspunkt ikke kunne rumme både politi og arrestfunktion, domhus og rådhus. Desuden fik Silkeborg år 1900 status som købstad.


X

Oktober 2018

Præstegården i Thorning er ifølge menighedsrådet så hårdt ramt af skimmesvamp, at man søger om nedrivning for så at bygge en ny præstegård. Bygningen er desværre ikke ramt af mere skimmelsvamp end at en udbedring var mulig og præstegården kunne bevares.

Opført 1880. Ingen SAVE vurdering.

X

Juni 2018

Præstegården i Skorup. Bygningen er opført år 1891 i egetræsbindingsværk med tegludmurede tavl i

blankt murværk. Bygningen var sund og rask. Menighedsrådet ønskede en nedrivning blot for at opføre en nyere bygning.

X

Fredning

Fredet bygninger i Silkeborg kommune

Hovedgård


Grønbæk hospital

Det gamle rådhus

Grønbæk præstegård

Anton Rosens vandtårn

Vinderslevholm

Siden foreningen blev stiftet i januar 2000 har den været aktiv på mange måder. Foreningen støtter også fredninger. Dette gælder eksempelvis fredningen af jernbanebroerne over Remstrup Å i Silkeborg. Karlo Jespersen rejste i februar 2009 en fredningssag, som derefter blev støttet af Bevaringsforeningen. Den 5 februar 2010 besluttede Kulturarvsstyrelsen at frede broerne.  Se de smukke broer.

Kulturmiljøer i Silkeborg

Bevaringsforeningen arbejder til stadighed på at lokalisere og beskrive bygnings- og landskabskulturmiljøer i Silkeborg kommune.

Resultatet af den udvælgelse kan ses på kortet. Kortet vil være under løbende udvikling.

KontaktFormand og Webmaster

Ejgil Prinds

Telf. 21693555

prinds@mail.dk

Sidste nyt


Marts 2017

Bevaringsforeningen arbejder på at registrere kulturmiljøer i Silkeborg kommune. Har du kendskab til kulturmiljøer du ønsker bevaret, så kontakt foreningen


Copyright @ All Rights Reserved